Persbericht PVV Noord-Brabant: mondelinge vragen windpark A16 in Provinciale Staten

Op 24 oktober heeft GS het voorkeursalternatief vastgesteld voor het nieuwe windpark langs de A16. Dit roept de volgende vragen op:

1. Volgens het persbericht van de provincie is sprake van een "grotendeels eensluidend" advies van de stuurgroep, waarin naast de provincie de betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn. Hoe rijmt deze vaststelling zich met de kritiek van de gemeentebesturen van Moerdijk en Drimmelen, die in de media hun teleurstelling laten blijken?
2. Bij de themavergadering stelde Gedeputeerde Van Merrienboer dat landschappelijke kwaliteit als belangrijke factor zal worden meegewogen. Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich met de keus die nu is gemaakt voor een dubbele lijn windmolens, die met name tegen de wens van de inwoners van Moerdijk en Lage Zwaluwe in gaat? Waarom heeft GS hier de wensen van omwonenden keihard genegeerd?
3. De provincie spreekt in haar persbericht over 'sociale participatie', citaat: "een kwart van de opbrengst van de windmolens [komt] ten goede aan de lokale gemeenschap. De opbrengst wordt ingezet voor duurzame energieprojecten in die gemeenschap. Ook is afgesproken dat direct omwonenden meer zullen profiteren van de opbrengst van de windmolens." Kan GS nader uitleggen wat de voorwaarden zijn voor deze "sociale participatie"? Vloeit met deze "duurzame energieprojecten" de opbrengst niet indirect terug naar de windparkontwikkelaars? Hoe gaan de direct omwonenden meer profiteren, krijgen zij ook zo'n sigaar uit de eigen doos?