MOTIE "Strategisch digitaliseringsplan"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Constaterende:

Lees meer: MOTIE "Strategisch digitaliseringsplan"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Overwegende:

Lees meer: AMENDEMENT "Geld Breedbandfonds naar algemene middelen"

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 29 juni 2018,

behandelend het Statenvoorstel 30/18 Statenvoorstel Digitalisering: Verkenning ’Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een investeringsagenda Digitalisering

Besluiten,

Lees meer: Amendement splitsen besluitvorming digitalisering