Brabantse PVV stelt vragen over metershoge “opblaasbare vluchteling” Breda

Op de site van BN DeStem viel op 14 september jl. te lezen dat als onderdeel van het Graphic Matters-festival op woensdag 20 september een 'Inflatable Refugee' Breda binnen zal varen, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de zogenaamde “kwetsbaarheid van vluchtelingen”.

Dit bericht leidt bij onze fractie tot de volgende Statenvragen:

1. Visit Brabant wordt genoemd als betrokken organisatie op de site van Graphic Matters . Werkt Visit Brabant samen met Graphic Matters? Zo ja, op welke wijze?[1]
2. Faciliteert de provincie Noord-Brabant op enigerlei wijze, direct of indirect, Graphic Matters? Zo ja, op welke wijze en/of voor welke bedragen?
3. Is de provincie Noord-Brabant, naast VisitBrabant, op enige andere wijze samenwerkingspartner van Graphic Matters? Zo ja, welke?
4. Visit Brabant omschrijft haar taakstelling als volgt: ’VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant. Onze primaire taak is het ontsluiten van het aanbod in de Brabantse vrijetijdssector, om zo gezamenlijk Brabant nóg aantrekkelijker te maken voor bezoekers.‘’[2]. Hoe past het promoten van een 6 meter hoge ‘’opblaasbare vluchteling’’ bij de taakstelling van VisitBrabant? Kan GS verklaren hoe Brabant daarmee “nóg aantrekkelijker” wordt?
5. Wat zijn de kosten voor het tentoonstellen van de 'Inflatable Refugee' als onderdeel van het Graphic Matters festival danwel de Brabantnacht?
6. Deelt u de mening van de PVV-fractie dat het waanzin is om belastinggeld te verspillen aan het verheerlijken van de massa-immigratie? Zo nee, waarom niet?
7. Daarnaast promoot Graphic Matters posters met eenzijdig anti-Trump[3] en pro-islamisering[4] stellingnames onder het mom van ‘Tolerance’[6]. Kan het college aangeven of zij het wenselijk vindt dat middels overheidssteun, onder andere via Visit Brabant[6], dergelijke eenzijdige politieke deugpropaganda gepromoot wordt? Kan het college tevens aangeven in hoeverre zij het met overheidssteun promoten van politieke boodschappen acceptabel vindt en op basis van welke criteria beoordeling hiervan plaats vindt?
8. Bent u bereid om iedere eventuele bijdrage en/of samenwerking met dit project te beëindigen en de promotie via Visit Brabant stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Harry van den Berg
Patricia van der Kammen
Louis Roks
Joyce Kardol
Maikel Boon
Willem Bakker

[1] http://graphicmatters.nl/nl 

[2] https://www.visitbrabant.nl/nl/over-visitbrabant 

[3] http://graphicmatters.nl/nl/blog 

[4] https://mobile.twitter.com/graphicmatters/status/905012044595908608 

[5] https://mobile.twitter.com/graphicmatters/status/887281013214367744 

[6] https://www.visitbrabant.nl/nl/evenementen/3117046115/graphic-matters 

 

Beantwoording: pdfOpblaasbare_vluchteling_beantwoording_03-10-2017.pdf