Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen intrekken steun ZLTO voor Besluit Zorgvuldige Veehouderij versie 2.0

De PVV Noord-Brabant is teleurgesteld dat de ZLTO haar steun voor de BZV versie 2.0 heeft ingetrokken vanwege de starre houding van dit college .

Dit college blijft vasthouden aan een algemene verhoging van het ambitieniveau maar belangenorganisaties en adviseurs van veehouders en een gemeente willen juist een aparte score in de BZV versie 2.0 per diersoort, omdat deze voor bepaalde diersoorten moeilijk haalbaar is.[1]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Welk oordeel heeft dit college over de ingetrokken steun van de ZLTO voor de BZV versie 2.0?

2) Kan dit college uitleggen hoe zij denkt zonder steun van de ZLTO als belangrijkste vertegenwoordiger van de agrarische sector de BZV versie 2.0 te kunnen bewerkstelligen?

3) Deelt dit college de visie van de ZLTO dat er sprake is van een stapeling van regelgeving? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt dit college de mening van de PVV dat als belangenorganisaties en adviseurs van veehouders en een gemeente tegen een algemene verhoging zijn, dit serieus moet worden genomen? Zo nee, waarom niet?

5) Is dit college bereid, nu een van de belangrijkste partners zich heeft teruggetrokken, te erkennen dat de vele dialoogsessies de afgelopen jaren geen enkele zin hebben gehad? Zo nee, waarom niet?

6) Verwacht dit college dat meer partijen hun steun gaan intrekken? Zo ja, welke?

7) Deelt dit college de mening van de PVV dat de samenwerking tussen dit college en de ZLTO voornamelijk verpest is door het gedrag en de diverse minachtende uitspraken van gedeputeerde Johan van Hout over de veehouderijsector? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1]              Statenmededeling Vaststellen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 2.0, dd 25-09-2017.

 

Beantwoording: pdfIntrekken_steun_BZV_door_ZLTO_beantwoording_dd_14-11-2017.pdf