Geacht college,

De PVV heeft onlangs statenvragen gesteld over het voornemen van de Palestijnse Gemeenschap NL (PGNL), een aan het terroristische Hamas[1] gelieerde organisatie[2], om een zogenaamd ‚Äúscouts"kamp voor jongeren te organiseren op vakantieboerderij De Mussenberg in Loop op Zand.[3] 
Uw reactie ontvingen wij op 9 oktober.

Deze vragen leiden tot de volgende vervolgvragen:

Read More

Geacht college,

Al eerder stelden wij vragen over het aflopen van de regeling die bedoeld is als bijdrage aan de kosten van het opruimen van drugsdumpingen. In de beantwoording van die vragen deelde u onze zorg dat de afwezigheid van een adequate regeling er toe bijdraagt dat de strijd tegen drugscriminaliteit verslapt.

Read More

Geacht college,

Volgens BN de Stem[1] raakten gisteren zeven Albanezen slaags met een vrachtwagenchauffeur nadat ze in zijn vrachtauto wilden klimmen om op die manier als asielzoeker naar Engeland te reizen.
Het zoveelste voorval met illegale verstekelingen is reden voor de volgende Statenvragen:

Read More