Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 28 september 2018 ter bespreking van Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 28 september 2018 ter bespreking van Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16

besluiten, dat de volgende tekst als beslispunt 7 aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 28 september 2018 ter bespreking van Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16

Constaterende dat:

Read More