De PVV Noord-Brabant heeft vanaf de besluitvorming over het fonds in 2013 al stelselmatig grote vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van een breedbandfonds (voor de in ‘witte’ buitengebieden en bedrijventerreinen) en de 50 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is gesteld.

Read More

Samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven is van belang voor het koppelen van onderwijs en logistiek in Brabant.

Daarbij is kennisuitwisseling voor de kleine mkb-ers op gebied van logistiek belangrijk voor efficiency en daarmee ook voor de doorstroming op wegen. Om deze reden had de PVV in het verkiezingsprogramma van 2011 het belang al uitgesproken van de Regio Breda als logistieke hotspot. De PVV zet zich immers in voor mobiliteit en voor de ondernemers. Omgekeerd zal het bedrijfsleven het onderwijs ook actief moeten opzoeken en nog veel meer in kennis moeten investeren.

Read More

De PVV is trots op de aandacht die de bijen krijgen in Brabant.

Echter iets minder trots op de communicatie van de gedeputeerde.

Maar eerst die trots: want er gebeurt inmiddels veel voor de bijen in Nederland en Brabant en daar kunnen we trots op zijn.

Read More

joycekardol