Maikel Boon - vragen

Geacht college,

Door de doorgeslagen milieuregelgeving en het stalderingsloket worden Brabantse boeren weggejaagd door dit college. De rechter heeft dit college ook al een tik op zijn vingers gegeven[1], vanwege het wanbeleid richting kleine familie- en gezinsbedrijven. De PVV had gehoopt dat dit college zou stoppen stalderen en ten halve zou keren, maar helaas gaat dit college toch door met het pesten van kleine boertjes.
De PVV-fractie is bevreesd dat door het wanbeleid van de provincie de kleine familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen, omdat alleen grootschalige bedrijven met een minimum aan dierenwelzijn economisch rendabel zullen zijn. Onze kleine, Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven hebben echter wereldwijde naam en faam. Dat moeten we zo houden.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De fractie van de PVV is ervan geschrokken dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne willen laten kappen. Volgens lokale actiegroepen gebeurt dit vanwege krankzinnige Europese regelgeving.[1]

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 1 juni jl. verliet de gehele fractie van de PVV Noord-Brabant de Statenzaal omdat gedeputeerde Johan van den Hout weigerde om de inhoudelijke vragen van de PVV te beantwoorden. Het is niet voor het eerst dat deze Brabantse bestuurder discutabel acteert. Gedeputeerde Johan van den Hout hield vorig jaar een cruciaal stikstofrapport voor Provinciale Staten achter.[1] 
Uit de gastopinie[2] in het Brabants Dagblad, geschreven door Henny Verhoeven, blijkt dat dit college niet alleen de PVV fractie negeert, maar ook weigert naar de Brabantse burger te luisteren.

Daarom de volgende vragen:

Read More