Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2017, behandelend Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017 ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017 ter bespreking van Statenvoorstel 66/17, de begroting 2018

Constaterende dat:

Read More