Geacht college,

Zoals u wellicht weet is Rucphen een ambitieuze gemeente. In de gemeente ligt de nu nog slecht bereikbare publiekstrekker Skidome, die momenteel flink aan het uitbreiden is.Daarnaast heeft Rucphen de ambitie om een groot wielrenstadion te realiseren dat gesteund wordt door de nationale wilerenbond en omliggende gemeenten zoals Breda. In deze zone zijn vele andere recreatieve bedrijven en een uit te breiden bedrijventerrein gelegen die vragen om een goede ontsluiting. De gemeente wacht al enkele decennia op het aanpakken van de N638 . Deze weg zal een vliegwiel moeten zijn voor de ontwikkelingen die op stapel staan. De gemeente kan dit echter niet alleen.

Lees meer: Statenvragen problematiek N638 Rucphen-Zundert

De PVV-fractie in Noord-Brabant kan bijna niet geloven dat er bestuurders zijn die maar liefst 150 meterhoge windmolens willen plaatsen in de schitterende omgeving van Oisterwijk en Oirschot.
 
Statenlid Harry van den Berg: “De klimaatkerk van Al Gore kost onze fraaie provincie niet alleen heel veel geld, het vernielt ook nog eens de prachtige natuur!”  Hij vindt de windmolens al niks omdat ze “alleen op subsidie draaien”, maar de “verschrikkelijke verminking van het landschap” vindt hij mogelijk nog erger.
 
Hij vervolgt: “In een tijd waarin er tal van veelbelovende projecten zijn op het gebied van elektriciteitsopwekking met thorium, algen en de zon is het bizar om nog volstrekt achterhaalde windmolens te plaatsen. Gezien de subsidiestromen kan ik mij heel goed voorstellen dat Essent maar al te graag zo’n windpark wil bouwen, maar om hier nog belastinggeld aan te spenderen is van de zotte”.
 
Harry van den Berg heeft onderstaande vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant over dit onderwerp.

Lees meer: PVV: windmolens in schitterend natuurgebied van de zotte!

Vragen van de PVV- Statenfractie Noord-Brabant op grond van art. 3.2 van het Reglement van Orde aan Gedeputeerde Staten.

Geacht college,

Op vrijdag 10 juni heeft uw college uitleg gegeven over de kaderbrief. In deze uitleg kwamen een aantal opvallende zaken naar voren die de PVV fractie graag nader belicht wil hebben.

Zo gaf de heer Iding aan tevreden te zijn over de natuurbeschermingsorganisaties in Brabant. Hij voegde daar echter aan toe dat 'Staatsbosbeheer een ander verhaal is'. Daar de PVV de bescherming van bestaande EHS gebieden van groot belang vindt, en juist Staatsbosbeheer de meeste van deze gronden in eigendom heeft, komt de PVV tot de volgende vragen.

Lees meer: Statenvragen: opmerkingen ecologie en handhaving bij kaderbrief

Statenvragen afschaffen strippenkaart

De PVV is tegen het afschaffen van de strippenkaart, zolang er problemen zijn met de OV-chipkaart. De kinderziektes en fraudegevoeligheid van het systeem moeten eerst opgelost worden voordat de vertrouwde strippenkaart verdwijnen kan.

Net als de meerderheid in de Tweede Kamer roept de PVV in Noord-Brabant het bestuur op het afschaffen van de strippenkaart, dat nu gepland staat op 3 november aanstaande, voor onbepaalde tijd uit te stellen en heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Onderstaand de Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen afschaffen strippenkaart

Inbreng PVV bij kaderbrief

Voorzitter,

Heldere taal, keuzes maken, vernieuwing, visie, financiële onderbouwing, daadkracht, transparantie. De PVV ziet dit alles niet terug in de voorliggende kaderbrief!

In de Nederlandse politiek heeft men vaak de neiging zich vaag of wollig uit te drukken. Dat dient dan om ware bedoelingen te verbergen of kritische vragen te omzeilen.

Welnu, voorzitter, deze kaderbrief staat werkelijk bol van ambtelijke vage en wollige taal.

Wat denkt u van: "Elke fase van de beleidscyclus vraagt dus om een eigen aanpak en uitwerking, alsmede om een eigen inbreng van uw Staten, gekoppeld aan nader te bepalen momenten van besluitvorming."

Ofwel: we weten nog niet wát, wannéér en hóe we het gaan doen!

Deze voorjaarsnota geeft dus geen duidelijkheid aan de Brabantse burger.

Lees meer: Inbreng PVV bij kaderbrief

Statenvragen advertorial varkenshouderij

's-Hertogenbosch, 16 juli 2011

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 juli is een halve pagina groot stuk te lezen over een landbouwbedrijf in Zijtaart. Onder het stuk is weliswaar een provincielogo geplaatst, maar de opmaak oogt als een redactioneel artikel van het ED – een klein kopje met 'advertentie' of 'advertorial' ontbreekt. Van een objectieve journalistieke publicatie is echter geen sprake.

Hoewel het in het artikel beschreven agrarisch bedrijf terecht geprezen wordt – bij een werkbezoek is duidelijk geworden dat kwaliteit voor landschap en dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel staan – roept deze advertorial toch enige vragen op.

Lees meer: Statenvragen advertorial varkenshouderij

Het toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie. De PVV vindt dan ook dat initiatieven vanuit ondernemers in het toerisme van harte ondersteund moeten worden en goede ideeën niet moeten verzanden in gebakkelei over compensatie van natuur.

PVV Statenlid Harry van den Berg: "Het park de Beekse Bergen heeft de laatste jaren een enorme kwaliteitssprong gemaakt en is een nationaal recreatieve topper. De uitbreiding met 425 bungalows past helemaal in dit plaatje." Hij vervolgt: "Dit schept niet alleen een enorm stuk werkgelegenheid bij de bouw, maar denk ook eens aan de uitstralende effecten bij de exploitatie, waarvan de omliggende gemeenten ook van profiteren."

Lees meer: PVV: Onredelijke eisen Milieufederatie mogen niet ten koste gaan van werkgelegenheid bij Beekse...

Statenvragen Spinolaschans

Vragen van de PVV- Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,
Afgelopen week stelde de fractie van Groenlinks Statenvragen over de stagnerende
natuurontwikkeling op de Spinolaschans bij Breda. Als PVV Noord-Brabant willen wij hierbij
graag aanvullende vragen stellen over dit onderwerp.
Bij het werkbezoek onlangs aan de Spinolaschans en omgeving met de Gebiedscommissie
Wijde Biesbosch is ook onze fractie overtuigd van de grote waarde die dit gebied te bieden
heeft aan cultuurhistorie, natuur en toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het opknappen
van de Spinolaschans verdient daarom ook alle steun.

Lees meer: Statenvragen Spinolaschans

De Statenfractie PVV Noord-Brabant heeft Statenvragen gesteld over de mogelijke druk die EU-voorzitter Barroso zou willen uitoefenen op Nederland om de heropening van de IJzeren Rijn goederenspoorweg door te drukken. De PVV Noord-Brabant is van mening dat heropening niet in het belang van Brabant is en slecht is voor de leefbaarheid van het dorp Budel-Schoot. PVV-Statenlid Alexander van Hattem verzoekt daarom GS aan de Europese Commissie te kennen te geven geen behoefte te hebben aan deze Europese bemoeizucht. Onderstaand de vragen:

Lees meer: Statenvragen: Europese bemoeizucht IJzeren Rijn