Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 februari 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 02/17 Hooipolder-Plusplan: beschikbaar stellen provinciale middelen

Constaterende dat:

Read More