Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 18 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 70/16 Veegronde Verordening Ruimte 2014

Constaterende en overwegende de bevindingen van Prof.dr. Machiel Mulder (RUG Groningen):

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 18 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 70/16 Veegronde Verordening Ruimte 2014

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

Read More