Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat files vaak ontstaan door onregelmatig invoegend verkeer op een zwaar belaste weg
Overwegende:
- dat toeritdosering kan zorgen voor een gelijkmatiger invoegen en daarmee voor een betere doorstroming
Roept het college op:
- de mogelijkheden van toeritdosering actief onder de aandacht te brengen van betrokken partijen
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat deze zomer plannen gepresenteerd worden over de invulling van een “innovatieve spitsstrook” op het traject A58 Tilburg Centrum West – knooppunt St. Annabosch (Tilburg – Breda)
Overwegende:
- dat op het traject A67 Veldhoven-West (aansluiting nieuwe N69) – knooppunt De Hogt behoefte gaat ontstaan voor tenminste een spitsstrook - dat dit traject nog niet is opgenomen in het bereikbaarheidsakkoord
Roept het college op:
- een soortgelijke oplossing te zoeken voor het genoemde traject op de A67 en hierover met de betrokken partijen in overleg te treden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat alle kunstwerken op de N279-Zuid Asten – Beek en Donk gemaakt worden voor 2x 2 rijstroken
Overwegende:
- dat 2x 2 rijstroken duidelijk meer capaciteit biedt, hetgeen noodzakelijk is bij calamiteiten op het hoofdwegennet (A67/A2/A50) - het meteen aanleggen als 2x 2 rijstroken normaliter goedkoper is dan later een rijbaan toevoegen
Roept het college op:
- de planning van de N279 tussen Beek en Donk en A67-Asten te dimensioneren op 2x 2 rijstroken in plaats van 2x 1 rijstrook
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg