Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat een nieuwe weg bij Zijtaart gepland is om de N279 ter hoogte van Veghel te ontlasten - dat er veel weerstand onder de bevolking van Zijtaart tegen deze weg is
Overwegende:
- dat er innovatieve alternatieven op het huidige tracé van de N279 zijn, zoals die recent voorgesteld door de PVV (zie onder)
Roept het college op:
- bij de aanbesteding de bieders uit te dagen om ook met een oplossing op / bij het huidige tracé te komen, waarbij de weg bij Zijtaart kan vervallen. Indien dit onmogelijk of te duur blijkt, kan alsnog voor de “Zijtaartvariant” gekozen worden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg   

Read More

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat files vaak ontstaan door onregelmatig invoegend verkeer op een zwaar belaste weg
Overwegende:
- dat toeritdosering kan zorgen voor een gelijkmatiger invoegen en daarmee voor een betere doorstroming
Roept het college op:
- de mogelijkheden van toeritdosering actief onder de aandacht te brengen van betrokken partijen
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat deze zomer plannen gepresenteerd worden over de invulling van een “innovatieve spitsstrook” op het traject A58 Tilburg Centrum West – knooppunt St. Annabosch (Tilburg – Breda)
Overwegende:
- dat op het traject A67 Veldhoven-West (aansluiting nieuwe N69) – knooppunt De Hogt behoefte gaat ontstaan voor tenminste een spitsstrook - dat dit traject nog niet is opgenomen in het bereikbaarheidsakkoord
Roept het college op:
- een soortgelijke oplossing te zoeken voor het genoemde traject op de A67 en hierover met de betrokken partijen in overleg te treden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg