Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat alle kunstwerken op de N279-Zuid Asten – Beek en Donk gemaakt worden voor 2x 2 rijstroken
Overwegende:
- dat 2x 2 rijstroken duidelijk meer capaciteit biedt, hetgeen noodzakelijk is bij calamiteiten op het hoofdwegennet (A67/A2/A50) - het meteen aanleggen als 2x 2 rijstroken normaliter goedkoper is dan later een rijbaan toevoegen
Roept het college op:
- de planning van de N279 tussen Beek en Donk en A67-Asten te dimensioneren op 2x 2 rijstroken in plaats van 2x 1 rijstrook
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg
Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat 2x 2 rijstroken op het huidige tracé van de N279 bij Dierdonk passen indien de maximumsnelheid beperkt blijft tot 80 kilometer per uur
Overwegende:
- dat door snel verbeterende voertuig- en asfalttechniek de geluidsoverlast en luchtvervuiling niet of nauwelijks nog een issue is, zeker niet over 5 tot 10 jaar - dat er een mooi gebied bij Dierdonk behouden blijft - dat het niet aanleggen van de omleiding aanzienlijke kostenvoordelen geeft
Roept het college op:
- definitief af te zien van de omleiding bij Dierdonk
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

 

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat deze zomer plannen gepresenteerd worden over de invulling van een “innovatieve spitsstrook” op het traject A58 Tilburg Centrum West – knooppunt St. Annabosch (Tilburg – Breda)
Overwegende:
- dat er voor het realiseren van een volwaardige 3e rijstrook geen enkel kunstwerk verbouwd hoeft te worden, het zandbed er al ligt en het daarom waarschijnlijk relatief goedkoop deze rijstrook toegevoegd kan worden
Roept het college op:
- betrokken partijen een offerte uit te laten brengen voor een volwaardige 3e rijstrook in beide richtingen, naast de offerte voor de in de plannen genoemde “innovatieve spitsstrook” en met de uitkomst daarvan met de betrokken partijen in overleg te treden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg