Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 oktober 2019, ter bespreking van
Interpellatiedebat windpark Karolinapolder,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 28 juni 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit 19/19 B “Wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan de Stichting Brainport Smart District”

Overwegende:

Read More