Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- in het gebied tussen de A2, A67, N396 en de N69-Westparallel geen doorgaand vrachtverkeer meer wordt toegestaan na voltooiing van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- veel andere plaatsen - zoals Heeze, Diessen, Middelbeers en Riel - in Noord-Brabant last hebben van vrachtwagen-sluipverkeer
- dit sluipverkeer zeer nadelig is voor de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende plaatsen
 
verzoeken het college:
 
- om een plan uit te werken waarin doorgaand vrachtverkeer alleen nog toegelaten wordt op de Rijkswegen en de wegen naar de provinciegrens
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- langzaam invoegende vrachtwagens de doorstroming belemmeren
 
overwegende dat:
 
- lange invoegstroken er voor zorgen dat vrachtverkeer op het gewenste tempo kan invoegen en de doorstroming hiermee niet belemmert
 
verzoeken het college:
 
- lange invoegstroken, waarvan het beginstuk met ononderbroken belijning, bij de aansluitingen in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er ten aanzien van de verkeerssituatie in Dommelen-Zuid nog veel onduidelijkheid is en er mogelijk teveel overlast zou kunnen ontstaan als gevolg van de aanleg van de Westparallel
 
overwegende dat:
 
- nu al rekening houden met een eventuele aanleg van een aansluiting ter hoogte van Dommelen-Noord veel kosten kan besparen in de toekomst
 
verzoeken het college:
 
- de mogelijkheid van de latere aanleg van de aansluiting “Dommelen-Noord” in de verdere plannen mee te nemen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg