De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011,

Constaterende

Read More

Voorzitter,

Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer lijkt een stuk vriendelijker dan dat het eigenlijk is. De ijkpunten zijn opgesteld om te voorkomen dat geld middels allerlei subsidies richting goed bedoelde, maar veelal volstrekt nutteloze en eenmalige zaken verdwijnt.

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 juli 2011

Constaterende

Read More