Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 28 juni 2019, ter bespreking van Ontwerpbesluit 19/19 B “Wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan de Stichting Brainport Smart District”

Overwegende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het bestuursakkoord

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023,

Constaterende dat:

Read More