Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 43/20 Wijzigen besluiten Provinciale coördinatieregeling voor project windenergie A16,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen`

Besluiten:

Read More