Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 december 2018, ter bespreking van statenvoorstel 86/18 A Energieagenda 2019-2030

Constaterende dat:

Read More

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 december 2018, ter bespreking van statenvoorstel 86/18 A Energieagenda 2019-2030

Besluiten:
Het statenvoorstel 86/18A bij wijze van spreken in de buitengewoon goed renderende Amer-kolencentrale te deponeren en daarmee ongebruikt in duurzame energie (elektriciteit en warmte) om te zetten, kortom het statenvoorstel volledig te vernietigen

Read More

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, ter bespreking van statenvoorstel 70/18 A PIP N279 Veghel - Asten

Constaterende dat:

Read More