Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, ter bespreking van statenvoorstel 70/18 A PIP N279 Veghel - Asten

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 70/18 A Vaststelling PIP N279 Veghel - Asten

Constaterende dat:

Read More

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, ter bespreking van statenvoorstel 70/18 A PIP N279 Veghel - Asten

Besluiten, dat de tekstpassage
“1. In te stemmen met een toekomstbestendige aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten en deze planologisch mogelijk te maken door:
a. het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten, digitaal vervat i het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-va01 en de bijbehorende bijlagen, vast te stellen conform Wro artikel 3.26 lid 1 en de Crisis- en herstelwet;”

Read More