Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 56 / 19 Voorstel voor een klimaatakkoord,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van voorstel 56 / 19 klimaatakkoord

Constaterende:

Read More

pdfMotie extra (spits)strook A2