Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019 ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 begroting 2020

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019, ter bespreking van voorstel 54 / 19 Begroting 2020

Constaterende:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

Read More