Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

Read More

Motie “filedetectie en dynamisch inhaalverbod vrachtwagens A67”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

Read More