Inbreng Harry van den Berg (PVV) bij het debat over het Brabants Energieakkoord, dat gaat over het bereiken van 14% duurzame energie in 2020 en 100% duurzame energie in 2050.
Deze tekst is vooraf gemaakt en niet ketterlijk uitgesproken, maar geeft de strekking goed weer.
Voorzitter,

Een themavergadering over de energietransitie op 1 april en besluitvorming op vrijdag de 13e.
Eén grote ongelukkige grap, wat een timing!
EU: investeringen in wat u noemt "duurzame energie" -20%
In Duitsland - 47%: de HELFT minder!
Daar is het feedin tarief terug geschroefd naar 30 cent per kwh. Zelfs dat is kennelijk niet rendabel! Kern- en kolen kosten 2 tot 6 cent! Voor dit Groen-Ideologische college ongetwijfeld aanleiding de inspanningen nog wat verder te verhogen.

Het Brabants Energie Akkoord: het moet gezegd, aan ambitie geen gebrek. Aan gezond Brabants boerenverstand helaas wel. Dat is geen loze uitspraak, dat ga ik voor u onderbouwen.

Read More

Met het Brabants Energieakkoord wilde provincie Noord-Brabant de reductie van energieverbruik en broeikasgassen versnellen. Middels innovatie (zijn wij voor), besparing (isolatie e.d., zijn wij voor, maar zonder subsidie) en uiteindelijk een “fossielvrije” energiemix in 2050 van zon (ca. 50%), wind (ca. 20%) en biomassa (ca. 30%)(Onmogelijk, zie onze tekst)

Spreektekst:

“Ten aanzien van uw plannen is de PVV heel duidelijk: Geld voor innvoatie: Research en Development en geen cent naar windmolenexploitatie en zonneweidekoningen. DIFFER verricht goed werk, zowel in de kernfusie als in de plasmatechniek.

Elke euro die je besteedt aan windmolensubsidie kan je niet besteden aan dijkversterking, Elke euro die je besteedt aan zonnepanelensubsidie kan je niet besteden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Laten we wel zijn: zolang grootschalige en langdurige opslag van energie niet tegen geringe kosten mogelijk is, wordt er in de geschetste kwantiteiten slechts elektriciteit met negatieve waarde opgewekt. Hoe meer, hoe negatiever de prijs.

Read More

Vz. Allereerst een woord van dank aan de Zuidelijke Rekenkamer, die ons in opmerkelijk milde bewoordingen een schrikbarend amateuristisch beeld laat zien van de hele bureaucratische poppenkast in het kader van BBB, Beter Benutten Brabant.
Er wordt feitelijk gehakt gemaakt van de informatievoorziening in het algemeen en richting ons, Provinciale Staten, als kaderstellende en controlerende partij, in het bijzonder.
Enkele mislukte hobby’s op dit terrein, zoals spitsmijden, worden genadeloos afgekraakt, daar waar het ons als “succesvol” gepresenteerd werd. BBB, het doel moet worden: Betere Benutting Belastinggelden.

BBB: Beter Benutten Brabant, een vele tientallen miljoen euro’s zwaar pakket om de filedruk in Brabant op de bestaande infrastructuur via slimme maatregelen met 20% te verminderen, overigens vanuit Den Haag, met de VVD en PvdA aan het roer, nogal geholpen door accijns- en belastingverhogingen op brandstoffen.
Om te beginnen: dat doel van 20% wordt slechts in enkele gevallen misschien gehaald, inderdaad: bij de gevallen waar de asfalteermachine in gebruik genomen wordt.

BBB: volgens de PVV-fractie is Beter Benutten Brabant over het algemeen genomen duidelijk één van de Betere Bestedingen van Belastinggeld, hoewel we ook – en te veel -  Betreurenswaardige Bestuurlijke Blunders tegenkomen, zoals het schrappen van betere afstelling van verkeerslichten, evenals Brutale Bestuurlijke Bluf, als het gaat over prestaties.

Read More