Met het Brabants Energieakkoord wilde provincie Noord-Brabant de reductie van energieverbruik en broeikasgassen versnellen. Middels innovatie (zijn wij voor), besparing (isolatie e.d., zijn wij voor, maar zonder subsidie) en uiteindelijk een “fossielvrije” energiemix in 2050 van zon (ca. 50%), wind (ca. 20%) en biomassa (ca. 30%)(Onmogelijk, zie onze tekst)

Spreektekst:

“Ten aanzien van uw plannen is de PVV heel duidelijk: Geld voor innvoatie: Research en Development en geen cent naar windmolenexploitatie en zonneweidekoningen. DIFFER verricht goed werk, zowel in de kernfusie als in de plasmatechniek.

Elke euro die je besteedt aan windmolensubsidie kan je niet besteden aan dijkversterking, Elke euro die je besteedt aan zonnepanelensubsidie kan je niet besteden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Laten we wel zijn: zolang grootschalige en langdurige opslag van energie niet tegen geringe kosten mogelijk is, wordt er in de geschetste kwantiteiten slechts elektriciteit met negatieve waarde opgewekt. Hoe meer, hoe negatiever de prijs.

Read More

Vz. Allereerst een woord van dank aan de Zuidelijke Rekenkamer, die ons in opmerkelijk milde bewoordingen een schrikbarend amateuristisch beeld laat zien van de hele bureaucratische poppenkast in het kader van BBB, Beter Benutten Brabant.
Er wordt feitelijk gehakt gemaakt van de informatievoorziening in het algemeen en richting ons, Provinciale Staten, als kaderstellende en controlerende partij, in het bijzonder.
Enkele mislukte hobby’s op dit terrein, zoals spitsmijden, worden genadeloos afgekraakt, daar waar het ons als “succesvol” gepresenteerd werd. BBB, het doel moet worden: Betere Benutting Belastinggelden.

BBB: Beter Benutten Brabant, een vele tientallen miljoen euro’s zwaar pakket om de filedruk in Brabant op de bestaande infrastructuur via slimme maatregelen met 20% te verminderen, overigens vanuit Den Haag, met de VVD en PvdA aan het roer, nogal geholpen door accijns- en belastingverhogingen op brandstoffen.
Om te beginnen: dat doel van 20% wordt slechts in enkele gevallen misschien gehaald, inderdaad: bij de gevallen waar de asfalteermachine in gebruik genomen wordt.

BBB: volgens de PVV-fractie is Beter Benutten Brabant over het algemeen genomen duidelijk één van de Betere Bestedingen van Belastinggeld, hoewel we ook – en te veel -  Betreurenswaardige Bestuurlijke Blunders tegenkomen, zoals het schrappen van betere afstelling van verkeerslichten, evenals Brutale Bestuurlijke Bluf, als het gaat over prestaties.

Read More

In het Rijkswegenplan van 1968, was de Rijksweg 69 al ingetekend, net als de Ruit, toen nog een kleine Ruit met de A75.

Eindelijk is het dan nu zover. Terwijl het duurzame vuurrode stadsbestuur van Eindhoven met een kennelijk in verkeersmodellen nog niet al te best ingelezen SP-wethouder denkt de files te bestrijden met kaalgeslagen bomenrijen ten faveure van Hoogst Onrendabel Vervoer, E-bikes en nog meer van dat soort peanuts, kunnen we hier in de Staten dankzij de constructieve oppositie van de PVV eindelijk wat gaan doen aan decennia achterstand.

En als de PVV de afgelopen vier jaar wél in het college had gezeten, hadden we op dit moment Brabant al over de Westparallel én de Ruit én de N279 had laten rijden met snelheden tussen 100 en 130 kilometer per uur. Aan de verantwoordelijk gedeputeerde heeft het niet gelegen, wel aan het gezanik uit de SP en de milieukliek, die een beetje plantenvoedsel kennelijk nog steeds bedreigender acht dan de luchtverontreiniging, oversteekbaarheid, geluidsoverlast en veiligheid in de kernen van Valkenswaard en Aalst. Die ondertussen 200 meter hoge zoemende en knipperende klimaatminaretten geweldig vinden en 3.80m hoge vrachtwagens onoverkomelijk.

Hetzelfde milieugezever, een opmerkelijke combinatie van Niet Gekozen Organisaties zonder draagvlak, in casu de BMF - een motie daarover -, Brusselse dictaten en het opmerkelijke idee dat je natuur met nepnatuur dient te compenseren, heeft er wel toe geleid dat deze paar kilometer asfalt voor 140 miljoen de deur uit gaat, waar dat voor minder dan de helft had gekund

Read More