In het Rijkswegenplan van 1968, was de Rijksweg 69 al ingetekend, net als de Ruit, toen nog een kleine Ruit met de A75.

Eindelijk is het dan nu zover. Terwijl het duurzame vuurrode stadsbestuur van Eindhoven met een kennelijk in verkeersmodellen nog niet al te best ingelezen SP-wethouder denkt de files te bestrijden met kaalgeslagen bomenrijen ten faveure van Hoogst Onrendabel Vervoer, E-bikes en nog meer van dat soort peanuts, kunnen we hier in de Staten dankzij de constructieve oppositie van de PVV eindelijk wat gaan doen aan decennia achterstand.

En als de PVV de afgelopen vier jaar wél in het college had gezeten, hadden we op dit moment Brabant al over de Westparallel én de Ruit én de N279 had laten rijden met snelheden tussen 100 en 130 kilometer per uur. Aan de verantwoordelijk gedeputeerde heeft het niet gelegen, wel aan het gezanik uit de SP en de milieukliek, die een beetje plantenvoedsel kennelijk nog steeds bedreigender acht dan de luchtverontreiniging, oversteekbaarheid, geluidsoverlast en veiligheid in de kernen van Valkenswaard en Aalst. Die ondertussen 200 meter hoge zoemende en knipperende klimaatminaretten geweldig vinden en 3.80m hoge vrachtwagens onoverkomelijk.

Hetzelfde milieugezever, een opmerkelijke combinatie van Niet Gekozen Organisaties zonder draagvlak, in casu de BMF - een motie daarover -, Brusselse dictaten en het opmerkelijke idee dat je natuur met nepnatuur dient te compenseren, heeft er wel toe geleid dat deze paar kilometer asfalt voor 140 miljoen de deur uit gaat, waar dat voor minder dan de helft had gekund

Read More

indien Brabant:

- zijn opcenten besteedt aan automobiliteit,

- de PVDA en VVD-regering in Den Haag zijn MRB, BPM en accijnzen voor een páár procentjes meer besteed aan hen die het betalen,

- de spoorbak in Vught voorbij rijdt en er een prima 200 miljoen goedkopere maaiveld+ variant voor in de plaats zet

Dat wij dan binnen een paar jaar overal prima onderdoorgangen / spoorviaducten hebben en bovendien een veiligheidsniveau op de Brabantse wegen, waar je je vingers bij aflikt. Kies je voor investeren in Groene zwendel, kunst, cultuur en nepnatuur of doe je dat in veiligheid en infrastructuur? Onze kiezer heeft liever een veilige overweg voor de mens dan een peperduur discutabel ecoduct met bebording, zwijnenroosters, nooduitgangen en grofmazige omheiningen op korte afstand voor Kees Konijn en Jan Vos. Zo'n ding heet tegenwoordig "Natuurbrug", waarschijnlijk omdat "ecoduct" zo'n slechte naam kreeg. Waar hebben we dat geleur met benamingen wegens "slechte naam" ook al meer gezien….

 

Voorzitter,

Vandaag geeft de meerderheid in provinciale staten van Brabant bijna een half miljard euro publiek geld uit handen. Provinciale Staten hebben er dadelijk geen feitelijke zeggenschap meer over al wordt dat wel gesuggereerd; ze mogen er enkel voor de bühne iets van vinden maar gaan er de facto niet meer over. We worden periodiek zoet gehouden met voortgangsrapportages, maar de generatie na ons mag er pas weer een echte mening over hebben.

  

Voorzitter, ik stel de gewetensvraag dan ook vooral aan de collega statenleden vandaag: is dat echt wat u wilt?

Voorzitter, we geven niet alleen onze zeggenschap over de publieke middelen op, ze gaan ook nog eens uitgegeven worden aan volstrekt verkeerde doelen.

  

Zoals daar bijvoorbeeld is het fonds voor digitaal breedband. We zijn er duidelijk over geweest, er is geen business case voor het volledig verglazen van Brabant, en de argumenten waarop de business case leunt rammelen aan alle kanten. En hoe zit het met de staatssteun?

Read More