indien Brabant:

- zijn opcenten besteedt aan automobiliteit,

- de PVDA en VVD-regering in Den Haag zijn MRB, BPM en accijnzen voor een páár procentjes meer besteed aan hen die het betalen,

- de spoorbak in Vught voorbij rijdt en er een prima 200 miljoen goedkopere maaiveld+ variant voor in de plaats zet

Dat wij dan binnen een paar jaar overal prima onderdoorgangen / spoorviaducten hebben en bovendien een veiligheidsniveau op de Brabantse wegen, waar je je vingers bij aflikt. Kies je voor investeren in Groene zwendel, kunst, cultuur en nepnatuur of doe je dat in veiligheid en infrastructuur? Onze kiezer heeft liever een veilige overweg voor de mens dan een peperduur discutabel ecoduct met bebording, zwijnenroosters, nooduitgangen en grofmazige omheiningen op korte afstand voor Kees Konijn en Jan Vos. Zo'n ding heet tegenwoordig "Natuurbrug", waarschijnlijk omdat "ecoduct" zo'n slechte naam kreeg. Waar hebben we dat geleur met benamingen wegens "slechte naam" ook al meer gezien….

 

Voorzitter,

Vandaag geeft de meerderheid in provinciale staten van Brabant bijna een half miljard euro publiek geld uit handen. Provinciale Staten hebben er dadelijk geen feitelijke zeggenschap meer over al wordt dat wel gesuggereerd; ze mogen er enkel voor de bühne iets van vinden maar gaan er de facto niet meer over. We worden periodiek zoet gehouden met voortgangsrapportages, maar de generatie na ons mag er pas weer een echte mening over hebben.

  

Voorzitter, ik stel de gewetensvraag dan ook vooral aan de collega statenleden vandaag: is dat echt wat u wilt?

Voorzitter, we geven niet alleen onze zeggenschap over de publieke middelen op, ze gaan ook nog eens uitgegeven worden aan volstrekt verkeerde doelen.

  

Zoals daar bijvoorbeeld is het fonds voor digitaal breedband. We zijn er duidelijk over geweest, er is geen business case voor het volledig verglazen van Brabant, en de argumenten waarop de business case leunt rammelen aan alle kanten. En hoe zit het met de staatssteun?

Read More

Voorzitter,

Het Kader voor de Digitale Agenda van Brabant. De PVV heeft er sinds het begin zeer kritische kanttekeningen bij gezet. Die blijven we hebben. We betrekken bij de voorliggende notitie het businessplan voor het breedbandfonds.

  

Nut en noodzaak van het willen verglazen van 100% van Brabant is niet aangetoond. Een slappe poging daartoe is het jankverhaal dat er een digitale tweedeling dreigt als we niet snel ingrijpen.

  

Voorzitter, in Brabant is iedereen in de gelegenheid om snel te kunnen internetten. Toch wil deze provincie op kosten van de belastingbetaler tot elk individueel adres in Brabant een digitale zevenbaans supersnelweg aanleggen. Dat is absurd en niet te verantwoorden richting de belastingbetaler.

  

Maar er zijn wel een paar bedrijven die er gigantisch van profiteren. Bedrijven die ook al voor tientallen miljoenen Brussels belastinggeld binnenharken en jawel, dezelfde bedrijven die ook tot hun nek in de eveneens door deze Provincie uit dit fonds te subsidieëren digitale zorgdiensten zitten. Dat is driedubbel kassa, of is dit nou wat het college telkens bedoelt met de term multiplier-effect?

Read More