Dankzij statenvragen van de PVV is de provinciale subsidie voor oplaadpalen voor elektrische fietsen per direct stopgezet. Bedrijven konden voor het plaatsen van een oplaadpaal voor het fietsend personeel 100 euro subsidie krijgen, dit terwijl een oplaadpaal niets anders is dan een gewoon buitenstopcontact.

Gedeputeerde Staten (GS) laat in haar beantwoording weten dat "uit de tussenrapportage van het project 'Stimuleren oplaadpunten' blijkt dat er tot nu toe 10 bedrijven zijn die een oplaadvoorziening hebben aangelegd in hun fietsenstalling. De meeste daarvan hebben ervoor gekozen om dit zelf uit te voeren en uiteindelijk heeft zich één bedrijf gemeld dat gebruik wil maken van deze subsidie."

Aangezien er praktisch geen belangstelling is voor deze subsidie, kunnen we met recht spreken van een onzinsubsidie – een totaal overbodige subsidiemaatregel uit de koker van de provinciale bureaucratie, zónder dat bedrijven er daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Read More

De PVV is enthousiast over oplaadpalen voor fietsers. Een prima middel om meer toeristen te lokken en wellicht is er wat minder autogebruik en zeer vervuilend brommer- en scootergebruik te realiseren in onze mooie provincie.
De PVV stelt dan ook voor dat detailhandel- en horeca-ondernemers oplaadpalen zonder vergunning kunnen plaatsen door erkende installateurs en dat eventuele reclame-uitingen op deze palen precariovrij geplaatst kunnen worden. Uiteraard kunnen hier voor ook gewone buitenstopcontacten gebruikt worden, want die doen precies hetzelfde als de oplaadpaal!
De door de Provincie Noord Brabant gegeven subsidie van € 100 per stuk voor oplaadpalen bij bedrijven is volstrekt belachelijk. Een buitenstopcontact van hooguit enkele tientjes volstaat en daar hoeft geen publiek geld ingestoken te worden.
 
Statenvragen van Harry van den Berg (PVV) aan Gedeputeerde Staten:
 
 

Read More

De PVV heeft met verbazing kennis genomen van het volgende artikel:
http://www.bndestem.nl/regio/breda/8308550/BMF-goochelt-met-vijf-jaar-oudemeting.ece

Read More