Geacht college,

Uit een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (1) blijkt dat de ontwikkeling van diepe geothermie nog in de kinderschoenen staat en dat de veiligheid en het materiaalgebruik zeer ter discussie staan.
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De PVV-fractie acht het onaanvaardbaar dat de N65 voor ongeveer driekwart jaar dicht gaat, zoals te lezen valt in een artikel van het Brabants Dagblad[1].
De PVV heeft in een eerder stadium gepleit voor de wellicht meer dan 200 miljoen euro goedkopere Maaiveld+ variant, waarbij de N65 ter hoogte van Vught geheel verdiept wordt aangelegd en het spoor op maaiveldhoogte blijft, waarbij transparante geluidsschermen voor geluidsreductie zorgen, óók voor de inwoners van Vught-Noord[2].

Wij hebben hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Door een uitspraak van de Raad van State (1) is de aanleg van de Grenscorridor N69 opnieuw vertraagd. De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

Read More