Geacht college,

Door een uitspraak van de Raad van State (1) is de aanleg van de Grenscorridor N69 opnieuw vertraagd. De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Volgens een artikel (1) inzake de windturbines langs de A16 stelt gedeputeerde Van Merrienboer dat 150 meter hoge windturbines niet meer rendabel te exploiteren zijn en dat er daarom windturbines met een tiphoogte van 210 meter overwogen worden.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Volgens bijgaand bezwaarschrift komt er geen fietserstunnel ter hoogte van een zeer gevaarlijk oversteekpunt op de nieuwe Randweg Boekel. Wel is er budget vrijgemaakt voor 11 dassentunnels en een ‘vleermuis-hop-over’. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

Read More