Geacht college,

Op 2 september jl. plaatste gedeputeerde Van den Hout in reactie op en onder vermelding naar statenvragen van de PVV Noord-Brabant het volgende bericht op Twitter:

vdHoutstatenvragen08092016

Read More

Geacht college,

Ruim een jaar geleden trok de PVV al aan de alarmbel over de omhoogkomende betonplaten op de N269 tussen Tilburg en Hilvarenbeek (1). Er is echter te weinig gedaan om de problemen te voorkomen, gezien het feit dat het deze week opnieuw fout is gegaan (2). De PVV heeft hierover de volgende vraag:


1 Gaat morgen eindelijk de asfalteermachine er over? Zo nee, waarom niet?

Read More

 Geacht college,

In het Brabants Dagblad van woensdag 8 juni staan de uitkomsten van een enquête onder 2200 Nederlanders, gehouden in opdracht van NUON (1). Hieruit blijkt dat circa 50% van de 18 tot 25 jarigen, 44% van de 25 tot 45 jarigen en slechts 30% van de 65-plussers “binnen 1 kilometer van een windmolen willen wonen.”

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1) Bent u bekend met de berichtgeving (1)?

2) Bent u het met de PVV eens dat het plaatsen windturbines technisch gezien niet noodzakelijk is voor de energievoorziening van Nederland (dat wil zeggen dat indien alle windturbines permanent uitgezet worden er geen toenemend probleem voor de leveringszekerheid ontstaat)? Zo nee, waarom niet? 

 

3) Bent u het met Stedin Energie-expert Henri Bontebal (2), het CPB en de PVV eens dat dankzij het ETS emissiehandelssysteem de plaatsing van windturbines uiteindelijk geen gram CO2 besparen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom?

4) Uit de Nuon-enquête blijkt dat circa 50% van de 18 tot 25 jarigen, 44% van de 25 tot 45 jarigen en slechts 30% van de 65-plussers binnen een straal van 1 kilometer van een windmolen wil wonen (1). Dit wil dus zeggen dat meer dan de helft van de bevolking niet op industriële windindustrie in de naaste omgeving zit te wachten. Is GS het met de PVV eens dat de Nuon-enquête aantoont dat er nauwelijks draagvlak voor windturbines in de naaste omgeving is? Zo nee, waarom niet en wat concludeert GS dan wél uit het onderzoek? Is GS bereid bij ieder windenergieproject vooraf draagvlakonderzoek in te stellen?

Read More