Geacht college,

Volgens bijgaand bezwaarschrift komt er geen fietserstunnel ter hoogte van een zeer gevaarlijk oversteekpunt op de nieuwe Randweg Boekel. Wel is er budget vrijgemaakt voor 11 dassentunnels en een ‘vleermuis-hop-over’. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

Read More

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het artikel: ”Politie grijpt in op Racebaan N279" op de website van het Brabants Dagblad, gepubliceerd op 2 februari 2017. (1)
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

Read More

De uitspraak van gedeputeerde Van Merrienboer (PvdA) dat er geen argumenten zijn om het windpark in Klundert tegen te houden is bij de Brabantse PVV volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft daarom een set stevige vragen voor het provinciebestuur opgesteld.

"Maar liefst 1300 handtekeningen, 150 bezwaarschriften en een bijna voltallige gemeenteraad die deze 200 meter hoge klimaatminaretten niet willen. Dat zijn volgens het provinciebestuur dat de mond vol heeft van "burgerparticipatie, doe-democratie en initiatieven van onderop" geen argumenten? Het is werkelijk niet te geloven en bijzonder kwalijk dat dit windindustrieterrein met zo'n bestuurlijk machtsvertoon doorgedramd wordt", aldus woordvoerder Harry van den Berg.

Read More