De PVV is tegen het afschaffen van de strippenkaart, zolang er problemen zijn met de OV-chipkaart. De kinderziektes en fraudegevoeligheid van het systeem moeten eerst opgelost worden voordat de vertrouwde strippenkaart verdwijnen kan.

Net als de meerderheid in de Tweede Kamer roept de PVV in Noord-Brabant het bestuur op het afschaffen van de strippenkaart, dat nu gepland staat op 3 november aanstaande, voor onbepaalde tijd uit te stellen en heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

De PVV Noord-Brabant zet zich in voor het behoud van de bushalte aan het Van Bergenplein.

Van deze bushalte in Etten-Leur Noord wordt veel gebruikt gemaakt, maar dreigt uit de route van buslijn 316 gehaald te worden vanwege het ontsluiten van de nieuwbouwwijken Schoenmakershoek en de Keen. Onder inwoners van de kern van Leur en bij wijkvereniging Kontakt is hierover de nodige onrust ontstaan. Naar aanleiding van deze onrust heeft wethouder Van Hal de provincie inmiddels verzocht het besluit over de nieuwe route uit te stellen.

Read More

Dankzij statenvragen van de PVV is de provinciale subsidie voor oplaadpalen voor elektrische fietsen per direct stopgezet. Bedrijven konden voor het plaatsen van een oplaadpaal voor het fietsend personeel 100 euro subsidie krijgen, dit terwijl een oplaadpaal niets anders is dan een gewoon buitenstopcontact.

Gedeputeerde Staten (GS) laat in haar beantwoording weten dat "uit de tussenrapportage van het project 'Stimuleren oplaadpunten' blijkt dat er tot nu toe 10 bedrijven zijn die een oplaadvoorziening hebben aangelegd in hun fietsenstalling. De meeste daarvan hebben ervoor gekozen om dit zelf uit te voeren en uiteindelijk heeft zich één bedrijf gemeld dat gebruik wil maken van deze subsidie."

Aangezien er praktisch geen belangstelling is voor deze subsidie, kunnen we met recht spreken van een onzinsubsidie – een totaal overbodige subsidiemaatregel uit de koker van de provinciale bureaucratie, zónder dat bedrijven er daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Read More