Geacht college,

Zie onderstaande tweet:

image004

Dit leidt tot de volgende vragen:

      1       Vindt het college het een gedeputeerde waardig om een dergelijke uitspraak te doen over een democratisch gekozen politieke partij?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout in zijn tweet namens het gehele college?

      3.     De uitspraak van gedeputeerde Van den Hout impliceert dat hij ook de PVV Noord-Brabant racistisch vindt.   Deelt het college deze mening?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Beantwoording: pdfTweet_vd_Hout_over_PVV_beantwoording_dd_13-01-2015.pdf

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: Windmolens op industrieterrein De Brand in 's-Hertogenbosch

Geacht college,

In Den Bosch zijn er concrete plannen voor het realiseren van een windindustriegebied bij bedrijventerrein De Brand. Gezien het geplande opgesteld vermogen van de windturbines is de provincie in dit project het bevoegd gezag.

De PVV-fractie heeft de volgende vragen aan het college:

Read More

De PVV-fractie in Noord-Brabant dient morgen, 12 december, een motie in om te voorkomen dat er windturbines op industrieterrein De Brand bij Den Bosch komen. Volgens de partij leveren de molens weinig stroom, maar wel veel overlast voor duizenden omwonenden en een op steenworp afstand gelegen kinderdagverblijf. De PVV wil helemaal geen windturbines, woordvoerder Harry van den Berg noemt ze "een technisch zeer geavanceerde draaiende belediging van het gezond verstand".

"In Houten staat een dergelijk windpark ook dicht op woningen en het regent er klachten. Bij Den Bosch waait het nog minder dan in Houten, hetgeen betekent dat per 170 meter hoge molen het totale energieverbruik van slechts zo'n 100 huishoudens wordt "vergroend". Bijna twee keer de hoogte van het Provinciehuis voor anderhalve straat, met 4 miljoen euro subsidie is dat een schandalige 40.000 euro per huishouden: dat moeten we niet willen".