De Brabantse PVV-fractie vraagt het provinciebestuur om alle investeringen in elektrisch vervoer, zoals subsidiëring van laadpalen en elektrische bussen, stop te zetten. Een rapport van Transport and Mobility uit Leuven laat zien dat elektrische auto’s vrijwel net zo veel fijnstof uitstoten als gewone auto’s.

“De gigantische uitgaven voor het elektrisch vervoer waren ons al langer een doorn in het oog, maar nu blijkt dat de luchtkwaliteit er ook nog niet of nauwelijks iets mee verbetert, moet het einde verhaal zijn van deze zogenaamd duurzame utopie”, aldus de PVV.

 

 

Geacht college,

 

 

Naar aanleiding van een onderzoek van Transport en Mobility Leuven (onafhankelijk bureau, in 2002 opgericht door TNO en de Katholieke Universiteit Leuven):http://www.tmleuven.be/project/fijnstof/belang_niet-uitlaat_fijn_stof_emissies.pdf  heeft de PVV fractie de volgende vraag aan het College:

 

Is het college het met de PVV-fractie eens dat alle geplande investeringen op het gebied van elektrisch rijden (zoals laadpalen en elektrisch busvervoer) stopgezet moeten worden gezien de genoemde “fijnstof-feiten” uit genoemd rapport? Zo nee, waarom niet?

 

 

Vriendelijke groet,

 

Namens de PVV-fractie Noord-Brabant

 

Harry van den Berg

 

In het Rijkswegenplan van 1968, was de Rijksweg 69 al ingetekend, net als de Ruit, toen nog een kleine Ruit met de A75.

Eindelijk is het dan nu zover. Terwijl het duurzame vuurrode stadsbestuur van Eindhoven met een kennelijk in verkeersmodellen nog niet al te best ingelezen SP-wethouder denkt de files te bestrijden met kaalgeslagen bomenrijen ten faveure van Hoogst Onrendabel Vervoer, E-bikes en nog meer van dat soort peanuts, kunnen we hier in de Staten dankzij de constructieve oppositie van de PVV eindelijk wat gaan doen aan decennia achterstand.

En als de PVV de afgelopen vier jaar wél in het college had gezeten, hadden we op dit moment Brabant al over de Westparallel én de Ruit én de N279 had laten rijden met snelheden tussen 100 en 130 kilometer per uur. Aan de verantwoordelijk gedeputeerde heeft het niet gelegen, wel aan het gezanik uit de SP en de milieukliek, die een beetje plantenvoedsel kennelijk nog steeds bedreigender acht dan de luchtverontreiniging, oversteekbaarheid, geluidsoverlast en veiligheid in de kernen van Valkenswaard en Aalst. Die ondertussen 200 meter hoge zoemende en knipperende klimaatminaretten geweldig vinden en 3.80m hoge vrachtwagens onoverkomelijk.

Hetzelfde milieugezever, een opmerkelijke combinatie van Niet Gekozen Organisaties zonder draagvlak, in casu de BMF - een motie daarover -, Brusselse dictaten en het opmerkelijke idee dat je natuur met nepnatuur dient te compenseren, heeft er wel toe geleid dat deze paar kilometer asfalt voor 140 miljoen de deur uit gaat, waar dat voor minder dan de helft had gekund

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- in de huidige plannen grotendeels een aanleg van 1 rijbaan met 2 rijrichtingen geprojecteerd is
- er in de verkeersberekeningen slechts 19% marge is in de I/C-verhouding (0,81), hetgeen inhoudt dat bij een 20% groter aanbod de verkeerscapaciteit tekort schiet
- extra verkeersdruk te verwachten is na voltooiing van de N74 bij Houthalen in België in combinatie met het uitblijven van maatregelen op de Ring Brussel en Ring Antwerpen, alsmede de A58 tussen St. Annabosch en Goirle en daarmee de route Brussel – Leuven – Houthalen – Eindhoven een belangrijk alternatief kan worden voor verkeer tussen Brussel en Oostelijk Brabant en Nederland
 
overwegende dat:
 
- gescheiden rijbanen met middenberm veel veiliger is,
- een - indien noodzakelijk - mogelijke uitbouw naar 2x 2 rijstroken in dat geval eenvoudiger te realiseren is,
- er niet dezelfde fout gemaakt moet worden zoals enige tijd geleden op de Noord-Oost tangent van de N261 bij Tilburg,
 
verzoeken het college:
 
- uitdrukkelijk de mogelijkheid van 2 gescheiden rijstroken en de mogelijkheid voor een eenvoudige latere verbreding mee te nemen in het verdere traject
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg