De Brabantse PVV-fractie is met stomheid geslagen nu de bouw van 5 windturbines bij Ossendrecht lijkt door te gaan. “Tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in het verfraaien van de Brabantse Wal, waaronder de mooie steilrand bij Ossendrecht. Het is een gotspe om uitgerekend daar een rij van 5 enorme windturbines neer te zetten”, aldus fractielid Harry van den Berg.

De PVV is kwaad over het verpesten van het landschap door windmolens. “Zolang het perverse CO2-emissiehandelssysteem in de huidige vorm bestaat, zorgt windenergie voor geen enkele CO2-beperking, voor zover die beperking überhaupt al zin heeft”, zegt Van den Berg. “Die klimaatminaretten van de Groene Kerk komen er pas, nu er 23 miljoen euro subsidie, dus publiek geld is toegezegd. 23 miljoen voor 5 turbines weggewaaid, de Brabantse Wal en het uitzicht van de Ossendrechters vernield!”

De Brabantse PVV levert veelvuldig strijd tegen windturbines in de provincie en tegen "maffia-achtige" praktijken van Eneco: deze windhandelaar kwam eerder in opspraak door een verbod op kritiek op te leggen aan gemeentebestuurders langs de kust in ruil voor een zak geld voor betreffende gemeenten. “Eens zal het tot de Nederlanders doordringen dat windenergie geen weg naar een duurzamere toekomst is, al is het maar omdat die palen na 15 tot 20 jaar van ellende uit elkaar vallen en slechts met enorme subsidies exploitabel zijn”.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

Read More

De Brabantse PVV-fractie wil dat het provinciebestuur alsnog kijkt naar de mogelijkheden van een nieuw type doorzichtige geluidswering bij het spoor in Vught. In Den Bosch wordt deze geluidswering binnenkort geplaatst.

 

PVV-woordvoerder Harry van den Berg: “In Den Bosch wordt het gezien als een goede oplossing. Waarom zou je dan in Vught een 200 miljoen euro duurdere spoorbak kiezen? Al gedurende het hele proces hebben wij er op gewezen dat dit een mooie oplossing is, met een even groot oplossend vermogen. Kennelijk is het bestuurlijke handjeklap belangrijker dan 200 miljoen besparen voor de belastingbetaler.”

 

De PVV is van mening dat de 200 miljoen euro van de Vughtse spoorbak beter uitgegeven kan worden aan een ongelijkvloerse N65 en aanpak van de spoorwegovergangen bij Boxtel en Rijen.

Read More

De PVV dient tijdens de Provinciale Statenvergadering vandaag een motie in om "lelijke, kale betonnen geluidsschermen" te vergroenen.

De motie wordt samen met Groen Links en de SP ingediend. Indiener Harry van den Berg laat enthousiast weten dat "er op twitter een geweldige creativiteit op gang kwam, met vanuit de SP bijvoorbeeld het idee van Moss grafitti, een goedkope en kunstzinnige vorm van vergroening".

 

Hoewel het vergroenen van geluidsschermen niet direct een provinciale taak is, vindt Van den Berg dat de provincie in het realiseren hiervan wel een sleutelrol kan vervullen. "Wij hebben programma's als 'Mooi Brabant' en 'Brabant uitnodigend Groen'. Dit is bij uitstek een project om dat voor een stukje te realiseren, terwijl ook nog eens de nodige fijnstof afgevangen wordt, hetgeen bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit."