De Brabantse PVV-fractie dient vrijdag een motie in om de verdere aanleg van de HOV2 (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) in Eindhoven-Noord voorlopig stop te zetten en de busbaan op de Sterrenlaan mogelijk terug te geven aan het autoverkeer.

"Het aantal rijbanen op de Sterrenlaan is voor het autoverkeer gehalveerd om een busbaan aan te leggen waar in de spits 1x per 12 minuten een bus rijdt. Te gek voor woorden en buitengewoon frustrerend voor de automobilist, die het gevoel krijgt de bus in getreiterd te worden", aldus woordvoerder Harry van den Berg.

"De busbaan was bedoeld om wat goeds voor het milieu te doen, maar wij hebben het vermoeden dat het juist slecht is voor de luchtkwaliteit in de omgeving, door files en sluipverkeer." Van den Berg wil de subsidie voor de HOV2 bevriezen tot dat de gevolgen van de busbaan op de Sterrenlaan in kaart zijn gebracht.

Geacht College,

 

Naar aanleiding van bijgaand bericht(1)heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

 

1          Klopt het dat de rust voor een visje (Beekprik) op wettelijke en / of idealistische gronden belangrijker wordt geacht dan de rust voor de bevolking van Dommelen? Zo ja, op welke gronden?

 

2          In hoeverre heeft de “zeldzame” Beekprik een rol gespeeld in het bepalen van het voorkeurstracé?

 

3          Waterschap de Dommel heeft per abuis in 2011 de hele Keersop uitgebaggerd en daarmee de ondergronds levende larven van de Beekprik vernietigd en daarmee de aanwas van dit visje tot medio 2016 (deels) gestopt.(2)Is bekend in hoeverre de stand van de Beekprik inmiddels hersteld is?

 

4          Melkveehouder Smolders weet nog steeds niet waar hij aan toe is. In hoeverre is de heer Smolders pro-actief door de provincie benaderd?

 

5          Is het college genegen met de heer Smolders in overleg te treden, teneinde op kortst mogelijke termijn een passend alternatief en / of vergoeding aan te kunnen bieden? Zo ja, op welke termijn. Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

(1)http://www.anp360.nl/nieuws/article/11182480?h=1f6e6c2dda3c6352270a05e8bfba330b

(2)http://www.omroepbrabant.nl/?news/156931862/Foutje+waterschap+acht+kilometer+beek+uitgebaggerd.aspx

 
 

“Voor 250 miljoen, de meerkosten van de verdiepte ligging van een stukje spoor bij Vught, kun je met een slimmere aanpak véél meer doen”, betoogde PVV-er Harry van den Berg in de Brabantse statenzaal.

 

“Vught weigert kennelijk elke medewerking aan zelfs maar onderzoek naar de zogenaamde Maaiveld+ variant, die volgens onze berekeningen met ongeveer 50 miljoen euro maar liefst 200 miljoen euro goedkoper uitvalt dan de verdiepte variant. Mogelijk dreigt eventuele onrust in Vught het hele PHS-project (Programma Hoogfrequent Spoor) te kunnen torpederen en de provincie buigt daar op voorhand voor; ongehoord” aldus Van den Berg in daarover opgestelde vragen aan het provinciebestuur.

 

De PVV is van mening dat met doorzichtige geluidsschermen en goede onderdoorgangen alle voordelen van een verdiepte ligging tegen 1/5evan de kosten mogelijk zijn. “Het scheelt 5 jaar grote puinhoop rond die bak en we kunnen de overige 200 miljoen euro besteden aan andere spoorknelpunten zoals Esch, Boxtel en Rijen én de hele N65 ongelijkvloers maken! Dat lijkt de partij nuttiger dan het uitzicht van een paar honderd aanwonenden iets opleuken.”

 

Harry van den Berg

Read More