Op de A67 bij staat bij Bladel voor het eerst een bord op Brabants grondgebied, waarop de kosten voor de belastingbetaler van een project duidelijk te zien zijn (7,8 miljoen euro voor een ecoduct). Dit tot tevredenheid van PVV-fractielid Harry van den Berg, die vorige maand in een initiatiefvoorstel om vermelding van projectkosten op provinciale borden vroeg.

“De PVV vindt het de normaalste zaak van de wereld om de belastingbetaler actief te informeren over de kosten van allerlei gesubsidieerde projecten. Echter, bij behandeling van het, op de PVV na, unaniem afgeschoten voorstel werd duidelijk dat veel partijen angst hadden dat de Provincie hierdoor als “Flappentap” gezien zou worden. GroenLinks hield zelfs haar hart vast voor de weerstand die er zou komen als de kosten voor al haar linkse en groene hobby’s duidelijk worden gemaakt”.

Van den Berg heeft naar aanleiding van de plaatsing van dit bord enkele vragen opgesteld voor het provinciebestuur, waarin ook het breed gesteunde CDA-alternatief voor de plaatsing van QR-codes in plaats van bedragen aan de orde wordt gesteld: “Dat gaat namelijk niet werken, kan zelfs gevaarlijk zijn”.

Harry van den Berg

PVV Noord Brabant

Read More

Zowel vanuit het kabinet als door Rijkswaterstaat wordt er geknaagd aan de inhaalverboden voor vrachtwagens in Noord-Brabant. "Met argumenten als colonnevorming en geen verbetering in doorstroming probeert men het her en der nog geldende inhaalverbod te laten vervallen", aldus woordvoerder Harry van den Berg.

"Fijn dat onderzoeken problemen aangeven, de praktijk wijst hier niet op. Als vrachtwagens voldoende afstand houden is er geen probleem. Het inhaalverbod voor vrachtwagens zal een hoop ergernis over soms riskant en vaak tergend langzaam inhalende vrachtwagens en onnodig brandstofverbruik door het veelvuldig remmen en optrekken van auto's wegnemen".

De PVV-fractie zal in de komende Statenvergadering een motie voor uitbreiding van het inhaalverbod voor de meeste Brabantse hoofdwegen indienen.

Harry van den Berg

De PVV-fractie in Noord Brabant vraagt aan het provinciebestuur wat het invoeren van elektrische bussen in Breda aan extra kosten met zich meebrengt. “In Den Bosch ging het bij een paar kleine busjes al over meer dan een miljoen, dus wij houden ons hart vast over wat het in Breda moet gaan kosten!” aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Het kan niet zo zijn dat dit soort duurzame projecten ten koste gaat van de bereikbaarheid op het Brabantse platteland. Op zich kan de PVV met de ontwikkeling van elektrisch vervoer prima leven, mits dit de Brabantse economie ten goede komt, niet veel duurder is en kansen geeft in de innovatieve sector. Vandaar ook de vraag of de bussen uit Brabant komen, op iets goedkopere Chinese bussen zitten wij namelijk niet te wachten”.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

Read More