Zowel vanuit het kabinet als door Rijkswaterstaat wordt er geknaagd aan de inhaalverboden voor vrachtwagens in Noord-Brabant. "Met argumenten als colonnevorming en geen verbetering in doorstroming probeert men het her en der nog geldende inhaalverbod te laten vervallen", aldus woordvoerder Harry van den Berg.

"Fijn dat onderzoeken problemen aangeven, de praktijk wijst hier niet op. Als vrachtwagens voldoende afstand houden is er geen probleem. Het inhaalverbod voor vrachtwagens zal een hoop ergernis over soms riskant en vaak tergend langzaam inhalende vrachtwagens en onnodig brandstofverbruik door het veelvuldig remmen en optrekken van auto's wegnemen".

De PVV-fractie zal in de komende Statenvergadering een motie voor uitbreiding van het inhaalverbod voor de meeste Brabantse hoofdwegen indienen.

Harry van den Berg

De PVV-fractie in Noord Brabant vraagt aan het provinciebestuur wat het invoeren van elektrische bussen in Breda aan extra kosten met zich meebrengt. “In Den Bosch ging het bij een paar kleine busjes al over meer dan een miljoen, dus wij houden ons hart vast over wat het in Breda moet gaan kosten!” aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Het kan niet zo zijn dat dit soort duurzame projecten ten koste gaat van de bereikbaarheid op het Brabantse platteland. Op zich kan de PVV met de ontwikkeling van elektrisch vervoer prima leven, mits dit de Brabantse economie ten goede komt, niet veel duurder is en kansen geeft in de innovatieve sector. Vandaar ook de vraag of de bussen uit Brabant komen, op iets goedkopere Chinese bussen zitten wij namelijk niet te wachten”.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

Read More

De Brabantse wegen hebben te maken met steeds groter wordende capaciteitsproblemen. Om de problemen te verlichten zijn er verschillende projecten gestart, zoals de verbreding van delen van de A58, A27 en gedeeltelijke ombouw van de N65. Indien de economie weer gaat groeien, dan wordt een verder vastlopen van het wegennet voorzien.

Specifiek naar de situatie in en rond Eindhoven kijkend, kunnen we concluderen dat de huidige Randweg nu al niet meer helemaal voldoet. Wat de PVV betreft was daar de Randweg A2-A67 destijds omgebouwd tot een 2x 6 rijstroken tellende snelweg, in plaats van de huidige situatie waarin lokaal en transitverkeer wordt gescheiden.

Read More