De Brabantse wegen hebben te maken met steeds groter wordende capaciteitsproblemen. Om de problemen te verlichten zijn er verschillende projecten gestart, zoals de verbreding van delen van de A58, A27 en gedeeltelijke ombouw van de N65. Indien de economie weer gaat groeien, dan wordt een verder vastlopen van het wegennet voorzien.

Specifiek naar de situatie in en rond Eindhoven kijkend, kunnen we concluderen dat de huidige Randweg nu al niet meer helemaal voldoet. Wat de PVV betreft was daar de Randweg A2-A67 destijds omgebouwd tot een 2x 6 rijstroken tellende snelweg, in plaats van de huidige situatie waarin lokaal en transitverkeer wordt gescheiden.

Read More

De PVV-fractie in Noord Brabant maakt zich grote zorgen over aanwijzingen dat de verbreding van de A27, inclusief de beruchte brug bij Gorinchem uitgesteld wordt. “Na eerder de aanpak van de ernstig overbelaste A58 uit te stellen, is nu ook deze dagelijkse filetopper kennelijk geen prioriteit meer. Van nota bene een VVD-minister had ik niet verwacht dat zij de automobilist en goederenvervoerder zo hard zou laten vallen,” aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“In Brabant hebben we veel verouderde infrastructuur. Overbelaste snelwegen, zoals de A27, de A58 en de A67, maar ook verschillende N-wegen, zoals de N65 en de N69. De PVV is het spuugzat dat er intussen wel 18 miljard uitgegeven wordt aan een stel nutteloze windmolens, er op een achternamiddag dik 500 miljoen wordt overgemaakt aan Brussel vanwege tekorten en dat er van de 245 miljoen euro aan Brabantse opcenten slechts 98 miljoen besteed wordt aan automobiliteit”.

Van den Berg roept Gedeputeerde Staten van Brabant op, de regering er van te overtuigen niet te vertragen, maar juist te bespoedigen, eventueel met voorfinanciering vanuit provinciale middelen. “De economie, de werkgelegenheid, het milieu én de automobilist zijn er bij gebaat. Alle plannen rond de A27, A58 en N65 zijn al ver uitgewerkt, de schop moet en kan in 2014 overal de grond in!

Harry van den Berg

PVV Noord Brabant

De Provincie en enkele partners zijn op zoek naar een oplossing voor spookfiles op de A58. Volgens de PVV gaat die oplossing niet gevonden worden zonder extra rijstroken. “90.000 Voertuigen per dag laten zich niet zonder vertragingen over 2x2 rijstroken persen, het zogenaamde harmonica-effect is onvermijdelijk, met of zonder innovatieve toeters en bellen”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Om te beginnen moet de brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot verbreed worden. Voor de rest kan over de gehele lengte tussen Bergen op Zoom en Eindhoven op korte termijn een spitsstrook ingepast worden tegen relatief geringe kosten, vooruitlopend op een definitieve verbreding. Dit laatste idee werd eerder op de A2 toegepast vooruitlopend op de ombouw van de Randweg bij Eindhoven”.

“Daarnaast kan toeritdosering soelaas bieden om de doorstroming te bevorderen. Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer op sluiproutes langs de A58 kan in aanpalende dorpen op zeer korte termijn de overlast beperken en te traag invoegen op de snelweg wordt daarbij ook voorkomen” aldus de Brabantse PVV-fractie.

Harry van den Berg

Read More