De PVV-fractie is geschrokken van de bevindingen van de ANWB over de gesteldheid van de provinciale wegen in Nederland. “Dat 2/3 van de provinciale wegen onveilig is in een bijzonder rijke Provincie als de onze, is iets om je rot over te schamen”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Aanleg en onderhoud, maar vooral ook de veiligheid van provinciale wegen is één van de belangrijkste kerntaken van een Provincie en mag zeker niet verwaarloosd worden. De Provincie ontvangt jaarlijks meer dan voldoende geld uit de opcenten motorrijtuigenbelasting om er de provinciale wegen en fietspaden fatsoenlijk van te kunnen onderhouden."

De PVV heeft er al diverse malen voor geijverd om de opcenten specifiek te oormerken voor aanleg en onderhoud van provinciale wegen en fietspaden. In plaats daarvan verdwijnt het geld in de algemene middelen waaruit vervolgens ook allerlei kunst- en cultuurhobby's worden gefinancierd.

“In Noord-Brabant zijn vorig jaar 105 mensen omgekomen in het verkeer en daarmee is Brabant helaas koploper in Nederland. Met de campagne “Maak van de 0 een punt” zijn er weliswaar goede initiatieven opgestart, maar met name aan de infrastructurele kant moet er veel meer aangepakt worden om het aantal verkeersdoden te laten dalen, onder meer door versnelde uitvoering van eenduidige belijning en aanpak van gevaarlijke trajecten en kruisingen.”

Harry van den Berg

PVV-fractie Noord Brabant (woordvoerder mobiliteit)

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van ontwikkelingen rondom de “Weg van de Toekomst”, de N329 bij Oss. Het prijskaartje van 83 miljoen euro liegt er bepaald niet om, maar daarvoor krijgen we kennelijk een “energieneutrale” weg. Maar hoe energieneutraal is die weg eigenlijk?

Harry van den Berg rekende na wat de “zonnebomen” opleveren. “Met 3000 kWh per stuk per jaar, omgerekend ongeveer 11 Gigajoule is dat minder dan wat een gemiddeld huishouden aan elektriciteit verbruikt. In de voorlichtingsfilm over deze weg is te zien dat er erg dik staal wordt gebruikt voor de zonnebomen. Afgeleid van de film schat ik in dat elke boom zo’n 20 ton staal bevat. Om 1 ton staal te produceren heb je ongeveer 18,5 Gigajoule energie nodig, totaal dus zo’n 370 Gigajoule. Grof geschat duurt het dus 30 tot 40 jaar tot dat alleen nog maar het staal van de boom zélf is terugverdiend en wellicht is weggeroest!”

Ook het feit dat het weinig zinvol is om bij zonlicht elektriciteit voor verlichting te produceren, ’s winters heb je hooguit genoeg energie in een dag opgebouwd om de weg van 17.00 tot 17.02 uur te verlichten en de verkeerlichten zijn intussen al lang uitgevallen, maakt dat deze weg op energiegebied feitelijk een aanfluiting is en energieneutraliteit een utopie”.

“Hier zien we het probleem met wisselvallige energie, zoals wind en zon. Als je het nodig hebt, dan levert het niks en als je geen energie nodig hebt, dan produceert het in overvloed. De PVV in Noord Brabant heeft al vaker voor gepleit om in plaats van miljoenen uit te geven aan dit soort frivoliteiten, het geld te steken in fundamenteel onderzoek naar oplossingen die wél kunnen werken, zoals betere energie-opslagsystemen of veilige thorium-kernenergie en kernfusie”.

Van den Berg, die benadrukt dat er zeker ook goede innovatieve kanten aan de weg zitten, heeft Gedeputeerde Staten om duidelijkheid en precieze cijfers gevraagd omtrent de Zonnebomen en een algemene begroting van de weg. “Om te kijken of we nog meer van dit soort merkwaardige peperdure flauwekul tegenkomen”.

Read More

De Brabantse PVV-fractie wil opheldering van het provinciebestuur over “het op handen zijnde exorbitante gesmijt met loze kretologie en absurd dure verlichting” bij de Piushaven in Tilburg. “750.000 euro voor verlichting onder een viaduct, het doet me denken aan het destijds afgeschoten plan om voor 600.000 euro aan kleden op te hangen in een Tilburgse parkeergarage”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Kennelijk is men er in de wereld van de artistieke subsidieslurperij nog niet achter dat het geld bij belastingbetalend Nederland op is. Ik kan het mijn kiezers niet uitleggen dat voor een paar lampen 2 miljoen euro wordt uitgetrokken, dat is ongeveer evenveel als de totale kosten van onderhoud, plaatsing, vervanging én elektriciteitsverbruik van de straatverlichting voor heel Tilburg in een jaar!”

Read More