Hier wordt een bizar project vertraagd en dreigt daardoor subsidie mis te lopen, tot grote vreugde van de PVV:

Beter vlak voor het einde nog iets bespaard dan ten hele verdwaald in deze bizarre biodiversiteitsdwaasheid waarin een vermogen wordt besteed aan het opleuken van een brede sloot met stromend water. 18 miljoen euro voor 1800 meter kost dit project!! Dat is bijna de meterprijs van de aanleg van de A50 tussen Eindhoven en Oss. Komt nog bij dat de aanwezige speeltuin niet vergroot kan worden omdat de beestjes 50 meter breedte nodig zouden hebben! 

We zijn niet gek in Helmond, we zijn een vliegtuig!  Wat een zegen dat het plan niet op tijd af komt. Wat de PVV betreft besteden wij het beetje bespaarde geld beter dan aan dit soort uitwassen van de Groene Religie, bijvoorbeeld aan mooie natuurspeeltuinen met bomen om in te klimmen, hutten te bouwen en dergelijke... maar dit? Nee, nee en nog eens nee!

Read More

Een van de traagste en onprettigste provinciale wegen van Noord Brabant gaat eindelijk op de schop. Niet zo uitgebreid als we eigenlijk zouden willen, maar gezien de omstandigheden is de PVV content met de oplossing, behoudens de geplande maximumsnelheid.

  

Op een weg die voor 100kmh is gebouwd heeft de automobilist ook de neiging om 100kmh, of zoals in Nederland gebruikelijk, een paar kilometer harder te rijden. Het plaatsen van borden met 80 erop wekt slechts ergernis en onbegrip en indien de controle niet grootscheeps wordt aangepakt, dan zal de gemiddelde snelheid veel minder dan 20 km lager zijn dan dat er "100 borden" zouden staan. Betutteling van het ergste soort.

Read More

De PVV-fractie in Noord Brabant heeft met verbijstering kennis genomen van de “zwijgplicht” over de nadelen van windmolens die bestuurders van diverse kustgemeenten kregen in ruil voor een zak geld van Eneco voor de gemeentelijke kas.

“Niet alleen de zweem van omkoping, maar – en dat is nog veel erger – ook het opleggen van een zwijgplicht voor de periode van 20 jaar staat gelijk aan maffiapraktijken”, aldus woordvoerder Harry van den Berg, die er over zegt “hier is sprake van een omerta, iets dat het democratisch bestel in het hart treft en dat ook nog eens door een VVD-wethouder en Eneco zelf wordt goedgepraat”.

De PVV-fractie wil van het Brabantse provinciebestuur weten of Eneco er “dergelijke maffiapraktijken” op nahoudt in Noord-Brabant en eist stillegging van alle ontwikkelingen rond Eneco-windparken in Noord-Brabant, zoals bijvoorbeeld het omstreden project in Reusel, totdat de onderste steen boven is, de verantwoordelijken voor deze praktijken bij Eneco de laan uitgestuurd zijn en het bedrijf niet alleen zijn excuses aanbiedt, maar ook belooft zich nimmer meer met dergelijke praktijken in te laten.

“Het is krankzinnig. Als nu een gemeenteraadslid met negatieve vragen over windmolens komt, dan mag het bestuur deze geluiden niet bevestigen. Het moet mooi weer spelen en mag vervolgens zelfs niet opmerken dat door datzelfde mooie weer de molens voor de kust helemaal geen stroom leveren”, aldus Van den Berg.

Harry van den Berg

Read More