De PVV heeft middels statenvragen opheldering gevraagd over het kennelijk schromelijk tekortschieten van de communicatie richting bewoners en ondernemers aan de N279 die binnen enkele jaren verbreed gaat worden.

“Met enkele informatieavonden ben je er niet”, aldus woordvoerder Harry van den Berg van de PVV. “Bewoners en ondernemers die mogelijk onteigend worden moeten zo gauw zaken concreter worden, pro actief en persoonlijk benaderd worden, zodat zij zien welke impact een verbreding als deze mogelijk op hun woon- of werksituatie heeft.”

“Dat een bedrijfsleider van een mogelijk te verwijderen tankstation nog niets vernomen heeft van de Provincie, terwijl die er al een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) doorheen heeft gefietst, is een gotspe!

Indien het verhaal van de pomphouder klopt, dan kan ik de wijze van communiceren niet anders benoemen dan onbeschoft”, aldus van den Berg.

Read More

Voorzitter,

Vandaag geeft de meerderheid in provinciale staten van Brabant bijna een half miljard euro publiek geld uit handen. Provinciale Staten hebben er dadelijk geen feitelijke zeggenschap meer over al wordt dat wel gesuggereerd; ze mogen er enkel voor de bühne iets van vinden maar gaan er de facto niet meer over. We worden periodiek zoet gehouden met voortgangsrapportages, maar de generatie na ons mag er pas weer een echte mening over hebben.

  

Voorzitter, ik stel de gewetensvraag dan ook vooral aan de collega statenleden vandaag: is dat echt wat u wilt?

Voorzitter, we geven niet alleen onze zeggenschap over de publieke middelen op, ze gaan ook nog eens uitgegeven worden aan volstrekt verkeerde doelen.

  

Zoals daar bijvoorbeeld is het fonds voor digitaal breedband. We zijn er duidelijk over geweest, er is geen business case voor het volledig verglazen van Brabant, en de argumenten waarop de business case leunt rammelen aan alle kanten. En hoe zit het met de staatssteun?

Read More

Voorzitter,

Het Kader voor de Digitale Agenda van Brabant. De PVV heeft er sinds het begin zeer kritische kanttekeningen bij gezet. Die blijven we hebben. We betrekken bij de voorliggende notitie het businessplan voor het breedbandfonds.

  

Nut en noodzaak van het willen verglazen van 100% van Brabant is niet aangetoond. Een slappe poging daartoe is het jankverhaal dat er een digitale tweedeling dreigt als we niet snel ingrijpen.

  

Voorzitter, in Brabant is iedereen in de gelegenheid om snel te kunnen internetten. Toch wil deze provincie op kosten van de belastingbetaler tot elk individueel adres in Brabant een digitale zevenbaans supersnelweg aanleggen. Dat is absurd en niet te verantwoorden richting de belastingbetaler.

  

Maar er zijn wel een paar bedrijven die er gigantisch van profiteren. Bedrijven die ook al voor tientallen miljoenen Brussels belastinggeld binnenharken en jawel, dezelfde bedrijven die ook tot hun nek in de eveneens door deze Provincie uit dit fonds te subsidieëren digitale zorgdiensten zitten. Dat is driedubbel kassa, of is dit nou wat het college telkens bedoelt met de term multiplier-effect?

Read More