De PVV-fractie in Noord Brabant heeft met verbijstering kennis genomen van de “zwijgplicht” over de nadelen van windmolens die bestuurders van diverse kustgemeenten kregen in ruil voor een zak geld van Eneco voor de gemeentelijke kas.

“Niet alleen de zweem van omkoping, maar – en dat is nog veel erger – ook het opleggen van een zwijgplicht voor de periode van 20 jaar staat gelijk aan maffiapraktijken”, aldus woordvoerder Harry van den Berg, die er over zegt “hier is sprake van een omerta, iets dat het democratisch bestel in het hart treft en dat ook nog eens door een VVD-wethouder en Eneco zelf wordt goedgepraat”.

De PVV-fractie wil van het Brabantse provinciebestuur weten of Eneco er “dergelijke maffiapraktijken” op nahoudt in Noord-Brabant en eist stillegging van alle ontwikkelingen rond Eneco-windparken in Noord-Brabant, zoals bijvoorbeeld het omstreden project in Reusel, totdat de onderste steen boven is, de verantwoordelijken voor deze praktijken bij Eneco de laan uitgestuurd zijn en het bedrijf niet alleen zijn excuses aanbiedt, maar ook belooft zich nimmer meer met dergelijke praktijken in te laten.

“Het is krankzinnig. Als nu een gemeenteraadslid met negatieve vragen over windmolens komt, dan mag het bestuur deze geluiden niet bevestigen. Het moet mooi weer spelen en mag vervolgens zelfs niet opmerken dat door datzelfde mooie weer de molens voor de kust helemaal geen stroom leveren”, aldus Van den Berg.

Harry van den Berg

Read More

Ongeveer 4800 euro per uur, mogelijk zelfs veel meer, dat is wat volgens berichten op onder meer Climategate.nl de RWE aan subsidiegeld in de zak steekt voor het bijstoken van pellets in de Amercentrale. Deze pellets worden grotendeels gemaakt uit omgehakte Amerikaanse en Canadese bossen en met stookolie gestookte schepen de hele Atlantische Oceaan over gevaren om hier in de Amercentrale als “duurzame bijstook” te fungeren.

 “Te gek voor woorden”, aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem, die hier over vragen stelt aan het college van Gedeputeerde Staten in Noord Brabant. “Als 30,8% aandeelhouder van de Stichting Essent Sustainablity Development, die deze tactiek kennelijk als doelstelling heeft, kunnen wij een belangrijke stempel drukken op het te voeren beleid. Wat er nu in de Amercentrale gebeurt is te krankzinnig om waar te zijn.

In plaats van CO2 besparen, stoot deze manier van werken zelfs aanzienlijk méér CO2 uit, dan dat er gewoon met goedkope kolen gestookt zouden worden. Dat dit onzinnige duurzaamheidssprookje de belastingbetaler 4800 euro per uur aan subsidie kost, is helemaal van de zotte. Omgerekend één maand niet bijstoken en de 30 miljoen voor de veelbesproken verbreding van de A67 Leenderheide – Geldrop is betaald, om aan te geven hoeveel geld er nutteloos weggegooid wordt”

Read More

Een duurzaam Brabant zorgt zelf voor de duurzame bijstook van biomassa in Brabant. Dat is voor de BPM reden om met Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap in gesprek te gaan over de productie van biomassa uit Brabantse bossen. Daarbij worden eerst de bossen in Midden- en West-Brabant gerooid en in een later stadium ook de overige bosgebieden in Brabant.

Volgens een woordvoerder van de BPM wordt er nu in de Amercentrale in Geertruidenberg massaal Amerikaans bos bijgestookt als biomassa, in 2011 ongeveer 2 miljard kilo hout. Deze biomassa wordt gemaakt van circa 2 miljoen Amerikaanse bomen, waarbij het hout via een speciaal procedé wordt verwerkt tot pellets, dat zijn kleine staafjes.

Door de productie vanuit Amerikaanse bossen naar Brabantse bossen te verplaatsen, kan een enorme milieuwinst gehaald worden. “Nu worden in Amerika de bomen gekapt, naar de RWE fabriek in Georgia gereden, van daaruit weer 200 kilometer naar de haven, vervolgens met een stookolie gestookt schip (38 stuks in 2011) de oceaan over naar Dordrecht en dan nog weer door naar de Amercentrale in Geertruidenberg. Je hoeft geen Einstein te zijn om in te zien dat dit niet heel erg milieuvriendelijk is”, aldus de BPM.

Read More