De PVV in Noord Brabant is zeer bezorgd over de snel toenemende gevallen van dumpen van drugsafval in natuurgebieden. "Naast een succesvolle aanpak van de wietteelt in Brabant door een taskforce zou een dergelijke opsporingseenheid voor synthetische drugs een goede zaak zijn". De PVV stelt vrijdag 19 april tijdens de Statenvergadering hierover vragen aan het Provinciebestuur.

Harry van den Berg

PVV Noord Brabant

"Suboptimaal", vz. ik wist niet dat dit "matig presterend, versnipperd georganiseerd, vaag en onduidelijk" betekende. Tussen de regels door is de kritiek op de huidige kennisgang van zaken bepaald niet mals. Verhaal 1 vat dit aardig samen!

Een nogal uitwaaierend beschreven notitie, die aan duidelijkheid echter op bepaalde vlakken tot genoegen van de PVV niets aan onduidelijkheid overlaat. Subsidies zijn achterhaald en met de automatische PIN-functie van de provincie worden de gesubsidieerde instellingen nou niet bepaald "pro-actiever". Met name het PON en de Telos worden hier behoorlijk aangepakt. Wij zien in deze instellingen veel te veel opinie door politieke invloeden, daar waar zuivere dataverwerking en analyse gewenst is. Politiek bedrijven is aan ons gegeven, niet aan zogenaamd onafhankelijke kennis-instituten.

Read More

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april aanstaande wil de provincie Noord-Brabant een beeltenis van de nieuwe koning in de Statenzaal plaatsen. Hiertoe heeft de provincie het plan opgevat een wedstrijd voor kunstenaars te organiseren om een sculptuur of borstbeeld van de aanstaande koning te ontwerpen.

De provincie wil de organisatie hiervan min of meer uitbesteden aan de provinciaal gesubsidieerde cultuurorganisatie het BKKC, dat 3 kunstenaars selecteert om een borstbeeld te ontwerpen. De PVV vindt dit een gemiste kans en pleit er voor álle Brabanders de gelegenheid te bieden aan deze wedstrijd mee te doen. “Met een voorselectie van 3 kunstenaars blijft het feestje hangen in het elitaire kunstkringetje dat al sinds mensenheugenis om het subsidie-bolwerk BKKC heen hangt”, aldus Statenlid Harry van den Berg.

Read More