PVV-er Harry van den Berg dient een WOB-verzoek in bij de gemeente
Tilburg omtrent een subsidie die is gegeven voor fietslessen aan
allochtone vrouwen in die stad.

'' De Provincie geeft geen diversiteitssubsidies meer, maar in dit
geval lijkt de provinciale subsidie via de gemeente Tilburg toch zo te
zijn besteed. Eerdere Statenvragen aan het Provinciebestuur werden
ofwel niet, ofwel onbevredigend beantwoord en daarom wil ik met de
mogelijkheden van de Wet Openbaarheid Bestuur zien wat er precies
gebeurd is''.

"Wat wél boven tafel is gekomen is dat er maar liefst ruim € 143.000
besteed is aan deze fietslessen. Een erg hoog bedrag en daarom wil ik
weten waar dat geld precies aan besteed is. Wat mij betreft is het
beter dat Fatima aan buurvrouw Ingrid vraagt om haar te leren fietsen,
dat kost helemaal niets en is veel beter voor de integratie en de
sociale samenhang in de buurt", aldus van den Berg.

Bijgaand de brief met het WOB-verzoek:  brief_wobverzoek_pers1.doc

Politieke kinnesinne brengt de gezondheid zuidelijk van Eindhoven schade toe. “Een, op de VVD na, statenbreed aangenomen motie om doorgaand vrachtwagenverkeer te weren uit de kernen van Aalst en Valkenswaard wordt weggemoffeld door Gedeputeerde Staten op oneigenlijke gronden”, aldus Statenlid Harry van den Berg.
Volgens de PVV kan het niet zo zijn dat politiek gekissebis tussen verschillende gemeenten ten koste gaat van de bewoners langs de N69 - de weg is steevast te vinden in de top 10 van meest vervuilde wegen in Nederland -, terwijl een eenvoudige oplossing die elders nauwelijks meer schade brengt, maar wel jaarlijks 2500 kilometer aan vrachtwagens door de kernen bespaart, terzijde wordt geschoven, omdat politiek draagvlak – lees: onderling gedoe – zou ontbreken.

Read More

 De PVV-fractie in Noord Brabant vindt het besluit van de gemeente Waalre om niet mee te werken aan een onderzoek voor een transitverbod voor vrachtwagens, zoals dat is voorgesteld in een aangenomen motie van de PVV in de Provinciale Staten, schandalig.
 
“De gemeenteraad is meer gehecht aan politieke spelletjes dan aan de gezondheid en de veiligheid van de burgers in Aalst. Het is werkelijk ongelooflijk dat de gemeenteraad een in essentie zo eenvoudige, effectieve én goedkope proef afschiet. Ik vind dit niet uit te leggen naar de burgers toe”, aldus Harry van den Berg van de PVV Statenfractie.
 
De proef met het transitverbod houdt in dat vrachtverkeer dat in Aalst of Valkenswaard moet zijn gewoon gebruik kan maken van de N69 en dat doorgaand verkeer dat niets in de dorpen te zoeken heeft via de N396 moet rijden, hetgeen volgens de PVV niet of nauwelijks meer tijd en brandstof kost en een rij van 2500 kilometer vrachtwagens per jaar door Valkenswaard en Aalst scheelt.
 
Harry van den Berg
PVV Noord Brabant