De PVV in Noord Brabant is woest op het VVD-PvdA kabinet dat Brabant langer dan nodig opscheept met dagelijkse files op de A27, A58 en A67.  “Kennelijk geeft men liever geld uit aan allerlei zinloze maatregelen tegen de al geruime tijd afwezige opwarming van de aarde en investeringen in biodiversiteit, waar volgens tellingen en de CBS-data niets mis mee is, maar volgens discutabele computermodelletjes en daarvan afgeleide paniekplaatjes zich een ramp voltrekt”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

Toch ziet de PVV een mogelijkheid om genoemde wegen en de Noord-Oost-Corridor op tijd aan te leggen. “Door het 240 miljoen euro zware Groenfonds wat langer op de plank te laten liggen, wordt het mogelijk om de projecten verder voor te financieren. De wegen hebben lang genoeg gewacht, Tilburg – Eindhoven al sinds 1966, nu mag de nieuwe natuur wat ons betreft wel een paar jaartjes doorschuiven”.

De PVV is wel blij met de aanpak van de N65, hoewel deze de partij nog lang niet ver genoeg gaat. “In de plannen worden alleen de problemen in Vught aangepakt. Wij zien liever alle kruisingen ongelijkvloers en vangrails langs de bomen. Deze weg heeft al genoeg slachtoffers geëist. Overhevelen van het Rijk naar de Provincie zou een oplossing kunnen bieden voor spoedige aanpak van deze weg”.

Harry van den Berg

Via Zuidnet A58, een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen overheid en bedrijfsleven moet de verbreding van de A58 met enkele jaren vervroegd worden.

"Een fantastisch initiatief, een samenwerkingsverband waarin overheid en bedrijfsleven elkaar versterken om projecten die van groot maatschappelijk belang zijn sneller mogelijk te maken: het lijkt bijna te mooi om waar te zijn!" volgens PVV-Statenlid Harry van den Berg.

"Gezien de prijskaart van € 425 miljoen, waarvan € 170 miljoen voor te financieren door de provincie, moet het ook wel heel erg mooi worden! Voor dit bedrag worden alleen de baanvakken Tilburg-Eindhoven en St. Annabosch-Galder aangepakt. Beide trajecten waar nagenoeg over de hele lengte aan de binnenkant tegen de vangrail alleen een extra rijstrook hoeft worden aangeplakt".

"Alleen bij Oirschot moet het viaduct over het Wilhelminakanaal verbreed worden en wellicht moet de brug over de Mark bij Ulvenhout iets aangepast worden, maar ook met dat meegerekend kom ik moeilijk aan de 200 miljoen als ik het vergelijk met andere recente projecten, zoals de A2 Den Bosch – Eindhoven en de A28 Meppel – Zwolle", aldus Van den Berg,

De PVV vind dat de Slimste Regio van de wereld het project enorm uit kan breiden binnen hetzelfde budget. "Ik daag de wegenbouwers uit om met dit budget ook de A58 trajecten Goirle – Bavel en Breda – Etten-Leur mee te nemen en ik denk dat als we puur op capaciteitsuitbreiding werken, zelfs de kruisingen van Oisterwijk tot en met Helvoirt op de N65 (voor Vught zijn al plannen in de maak) vanuit dit budget ongelijkvloers gemaakt kunnen worden".

"Het is nu tijd voor puur efficiënt werken, veel asfalt en veel probleemoplossing voor weinig geld en nu ligt er een echte uitdaging voor de bedrijven om te laten zien wat ze kunnen. Wat de PVV betreft gaat de voorfinanciering vanuit de Provincie gewoon door, maar zal ze in een later, beslissend stadium zeer kritisch naar de plannen kijken en eventueel de hakken in het zand zetten. Het kan niet zo zijn dat er op peperdure wijze 2 stukken weg verbouwd worden waar dat heel sober en voordelig kan en dat een stuk als Goirle – Bavel, waar het verkeer nu al dagelijks vastloopt, gewoonweg vergeten wordt".

Harry van den Berg

PVV Noord Brabant

PVV-er Harry van den Berg dient een WOB-verzoek in bij de gemeente
Tilburg omtrent een subsidie die is gegeven voor fietslessen aan
allochtone vrouwen in die stad.

'' De Provincie geeft geen diversiteitssubsidies meer, maar in dit
geval lijkt de provinciale subsidie via de gemeente Tilburg toch zo te
zijn besteed. Eerdere Statenvragen aan het Provinciebestuur werden
ofwel niet, ofwel onbevredigend beantwoord en daarom wil ik met de
mogelijkheden van de Wet Openbaarheid Bestuur zien wat er precies
gebeurd is''.

"Wat wél boven tafel is gekomen is dat er maar liefst ruim € 143.000
besteed is aan deze fietslessen. Een erg hoog bedrag en daarom wil ik
weten waar dat geld precies aan besteed is. Wat mij betreft is het
beter dat Fatima aan buurvrouw Ingrid vraagt om haar te leren fietsen,
dat kost helemaal niets en is veel beter voor de integratie en de
sociale samenhang in de buurt", aldus van den Berg.

Bijgaand de brief met het WOB-verzoek:  brief_wobverzoek_pers1.doc