Vz, de PVV vindt een -tussen aanhalingstekens- snel proces bij het aanleggen van wegen heel belangrijk, maar ook een goede, pro-actieve voorlichting via bijvoorbeeld bewonersbrieven naar omwonenden toe, met daarin het tijdpad en het hoe en waar indienen van zienswijzen en bezwaren, is van groot belang, zodat niet alleen bezoekers van informatieavonden met weinig faalangst van zich kunnen laten horen.

Read More

Ja, voorzitter. Dank u wel. Een op zich goed geschreven voorstel. En ik hoor het CDA ook, die is een beetje bang voor geldtekort. Ja, laten we wel zijn, de automobilist in Brabant die brengt hier voor een kwart miljard per jaar aan opcenten binnen en we praten over een besteding van nog geen 40 miljoen aan onderhoud. En van dat kwart miljard gaat nog niet de helft naar automobiliteit. Dus ik zou zeggen; het lijkt me niet zo moeilijk om geld te vinden, het is een kwestie van eerder wat in andere hobby’s schrappen. Want we hoeven onze wegen op zich helemaal niet met biobased en gerecycled asfalt te plaveien. Dat zou gewoon met 18 karaats goud kunnen, zoveel geld wordt hier binnengebracht. Maar als het met tweedehands asfalt en met biobased materiaal net zo goedkoop kan als met asfalt en net zo goed kan, dan zijn we daar absoluut niet tegen, dus hartstikke mooi.

Read More

Geachte college,

Een helder en vernietigend geschreven stuk op de website van het Eindhovens Dagblad[1] laat zien hoezeer naïef wensdenken en het schrappen van de Ruit allesbehalve “smart” is. De PVV-fractie heeft de volgende vragen:

Read More