Contactgegevens:
Stichting PVV Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
 
Naam en zetel:
De stichting draagt de naam: Stichting PVV Noord-Brabant
Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch
 
Fiscaal nummer:
8503.65.958
 
Bestuursleden:
Harry van den Berg - Voorzitter
Alexander van Hattem - Secretaris
Patricia van der Kammen - Penningmeester
 
Allen te contacteren op:
Stichting PVV Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch
 
Grondslag:
De stichting streeft het gedachtegoed van de Partij voor de Vrijheid na in de provincie Noord-Brabant.bla
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
 
a) Het beheren van de fractiegelden van de Provinciale Statenfractie van de PVV Noord-Brabant.
b) Het oprichten van, samenwerken met en deelnemen in andere rechtspersonen en  samenwerkingsverbanden die in de ruimste zin des woords aan bovenstaande doelstelling dienstig zijn.
c) Het bevorderen van het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de Partij van de Vrijheid  zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen, zowel in de Provinciale Staten van Noord-Brabant als daarbuiten.
d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
e) Het ontvangen, beheren en uitbetalen van de ten behoeve van de Provinciale Statenfractie van de PVV Noord-Brabant beschikbare geldelijke middelen.
f) Het aanwenden van alle wettige middelen en werkwijzen welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.
 
De stichting kent nadrukkelijk geen winstoogmerk.
 
Beleidsplan tot en met 2016:
 
Beleidsplan 2017-2023:
<volgt>
 
Realisatie 2013:
 
Realisatie 2014-2015-2016:
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding voor hun bestuurswerk of activiteiten voor de stichting.