Motie: Groene geluidsschermen

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

constaterende dat

- er in Noord-Brabant veel lelijke, kale geluidsschermen staan (1)

- eveneens in Noord-Brabant ook mooie vergroende geluidsschermen te zien zijn (2)

- de provincie Gelderland hier in samenwerking met de Wageningse Universiteit al actief beleid op voert (A348)

overwegende dat

- vergroende geluidsschermen het Brabants landschap aanzienlijk minder verstoren dan kale betonnen muren

- vergroende geluidsschermen fijnstof vangen en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren

- vergroende geluidsschermen voor de inwoners achter de schermen een veel aantrekkelijker leefomgeving en uitzicht bieden

roept het college op

- onderzoek te doen naar de mogelijkheden (zoals moss graffiti, klimop en vetplanten) en kosten van vergroening van nu nog kale betonnen geluidsschermen en hiervan provinciale staten op de hoogte te stellen, zodat deze de afweging kan maken dit in een project om te laten zetten.

en gaat over tot de orde van de dag