Voorzitter,

Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Provinciale Staten het beleid bepalen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Gedeputeerde Staten een actieve informatieplicht hebben volgens de Provinciewet. Door de gebeurtenissen rond het tijdelijk onderbrengen van het theater 't Speelhuis in de OLV Kerk Tenhemelopneming ben ik daar ernstig aan gaan twijfelen.

Read More

Voorzitter,
Voor ons ligt de voorjaarsnota, een document waar je alle kanten mee op kunt. Linksaf, rechtsaf en zelfs rechtdoor zonder om te kijken, want gemaakte fouten in het verleden vergeten we het liefst zo snel mogelijk. Wij zouden het op prijs stellen als dit college nu eens echte keuzes zou gaan maken. Ik zal aan het eind met een motie komen, maar eerst beginnen we om de zaken die niet goed gaan te benoemen.

Read More

Voorzitter, de PVV fractie heeft kennis genomen van het voorstel, en is blij dat de Provincie haar best doet voor een economisch initiatief, waarmee een belangrijk stuk werkgelegenheid geborgd kan zijn. Het is een mooi initiatief, zeker indien het succesvol zal zijn. Daarnaast willen wij GS bedanken voor hun inzet om na de bekendmaking van MSD om uit Oss te vertrekken, alles in het werk te hebben gesteld om de werkgelegenheid en kennis te behouden voor deze regio. Via deze manier van participatie kan de Provincie de risico's beperkt houden en zijn er zelfs reële uitzichten dat het geïnvesteerde kapitaal over enkele jaren terugvloeit in de kas van de Provincie.

Read More